Nytt

NRK hadde onsdag vært på minkauksjon i Danmark, der pelsoppdrett går så det suser.

En danske kunne fortelle at de solgte for enorme 3,8 milliarder kroner på messen. Han stilte seg helt uforstående til at pelsnæringen i Norge slet. Det var store muligheter, sa han. Men en liten gruppe dyrevernaktivister i allianse med mediene hadde gitt næringen et så dårlig rykte at politikerne ble presset til å forby den.

Disse dyrevernaktivistene har hatt fritt spillerom, og det var etter hans mening høyst ufortjent. Dansken fikk frem at særinteresser hadde veltet en næring med et stort økonomisk potensial. Hvordan kan samfunnet la det skje? Det går til syvende og sist ut over samfunet.

Noe av problemet er at pelsdyrnæringen er blitt behandlet som distriktspolitikk, og ikke som næringspolitikk, fremholdt dansken.

En rekke Dagsrevy-innslag om vanskjøttet mink passerer i revy. Spørsmålet om den økonomiske betydningen av næringen har ikke vært fremme. Hva med våre naboland, hvordan har de løst problemene?

Dyrevernaktivister har hatt lite kritisk søkelys på seg. Man synes å ha kopiert metoder som ble brukt mot hvalfangsten, og pressen har vært en villig medspiller.