En av få ladere for el-lastebil finnes i Oslo havn. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Om kun seks år skal det være slutt på å kjøpe fossile lastebiler og tunge kjøretøy, sier Ap, Sp og SV. Lastebileierforbundet mener det er helt urealistisk.

Blant de sakene regjeringspartiene og SV nå er enige om, er økt innsats for å få tungtransporten på veiene over på elektriske kjøretøy.

Tiden er inne for å skjerpe målet for hvor mye av tungtransporten som går på batteri eller biogass, mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, ifølge NTB.

Neste år bør andelen nysolgte el-kjøretøy i denne kategorien øke til 20 prosent, slår partiene fast i avtalen om neste års statsbudsjett.

Det langsiktige målet for 2030 er at det skal gjelde hele nybilsalget av tunge kjøretøy.

SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken synes dette er en strålende ide:

– Det er en svært viktig miljøseier. Og det er avgjørende for å kutte utslipp fra transportsektoren, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– Det vi snakker om, er en utslippsreduksjon på godt over 1 million tonn CO2, sier han.

Målet for 2030 økes dermed fra 50 prosent elektrisk tungtransport, til til 100 prosent.

Rådyre biler

I dag er 11,5 prosent av nye lastebiler elektriske, i tillegg kan drøyt 7 prosent av nye kjøretøy gå på biogass.

Men samlet sett er det kun en forsvinnende liten del av lastebilparken er i landet som går på strøm.

Haltbrekken mener målet om full dekning i nybilsalget, er realistisk.

– Vi har god erfaring med å sette oss mål for innfasing av nullutslipp for personbiler og også i fergetrafikken. Nå tar vi det videre, sier Haltbrekken, som selv ikke har noen nevneverdig erfaring med tungtransport.

El-lastebiler er en god del dyrere enn fossile kjøretøy. Prisforskjellen varierer, men det er gjerne snakk om to-tre ganger mer. I tillegg møter man utfordringer med høye strømpriser, og ikke minst praktiske problemer knyttet til lading/rekkevidde. Se også artikkel under om lading.

Insentivene for næringen til å bli med på dette SV-prosjektet, er nokså små.

Næringen loves en viss økonomisk støtte for å skifte til el-kjøretøyer. Det settes av 285 millioner kroner til søknadsbasert støtteordning neste år.

Skeptiske lastebileiere

I næringen mener man dette rett og slett er urealistiske drømmerier fra politikerenes side:

– Et drømmemål. En skrivebordsøvelse, er den klare tilbakemeldingen fra markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Han vil ikke være med på at målet er innen rekkevidde. Han peker på problemer som tilgang på nok strøm og utbygging av ladestasjoner på egne terminaler.

– Våre medlemmer vet ikke om de må betale 25 øre kilowattimen for å lade hjemme eller 5 kroner kilowattimen for å lade hos noen andre. Det er så konkurransevridende som det kan få blitt, sier han.

Forslaget om støtte til å etablere ladeterminaler, har også fått kritikk i høringsrunden.

– Det vil være ren lotto. De vil ikke opplyse om hvor stor rammen er engang, sier NLF-direktøren.

Haltbrekken viser til at det kan gis støtte til bedriftslading. Og regjeringen skal legge fram en virkemiddelpakke for å nå 100-prosentmålet. Her vil ladeinfrastruktur og prioritering av dette være sentralt, påpeker han.

Det tegnes et bilde av en næring som heretter skal baseres på offentlige støtteordninger på kryss og tvers, og det kan føre til bli et kaos av søknader, frister, byråkrati og opplevd forskjellsbehandling.

En del vil stusse over at Senterpartiet har blitt med på noe slikt som dette.

Les også:

Å lade en el-lastebil drar like mye strøm som et helt boligområde

Gode bøker fra Document! Bestill i dag:

Kjøp «Europas underlige død» her.

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.