Lading av elbil går greit så lenge kapasiteten er på plass. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

Tyske myndigheter vil gjerne fremstille elbilsatsningen som en suksess, og melder jublende om 1 million elbiler i landet. Men i realiteten er det et mikroskopisk antall. Elbilen er et ubetydelig nisjeprodukt.

NTB-DPA forteller at det er nå mer enn én million kjøretøy i Tyskland som enten er elektriske eller hybrid. Dette ifølge den tyske regjeringen.

(Av dette igjen er ca. 70 prosent rene elbiler, det vil si ca. 700.000. Tall fra Innovasjon Norge, om fordeling mellom hybridbiler/elbiler i markedet).

Dette fremstilles av tyske myndigheter som en stor suksess. Leserne får inntrykk av at det er snakk om et formidabelt antall elbiler, og at dette virkelig er i vinden i Tyskland. Nå er det elbiler for alle pengene, folkens!

Økonomiminister Peter Altmaier sier at landet har nådd en milepæl, og at overgangen til fornybart nå ikke kan reverseres, opplyser NTB-DPA.

Dette handler naturligvis om «klimamålene». For enkelte tviholder på en teori om at antallet personbiler skal ha vesentlig innvirkning på jordas klima, hvilket i beste fall er en særdeles tynt dokumentert påstand.

– For å nå klimamålene, må man se enda større utvikling framover, fastholder klimaminister Svenja Schulze.

Hennes jobb er å si akkurat slikt på inn- og utpust.

Ifølge det tyske samferdselsdepartementet må det være 14 millioner elektriske kjøretøy på landets veier innen 2030.

Alle disse tallene som her oppgis, må imidlertid ses i sammenheng med landets totale bilpark, noe den tyske ministeren unnlater å gå inn på.

Ifølge tall fra Store norske leksikon var det ca. 45 millioner personbiler i Tyskland i 2015.

Om det antas at det tallet har holdt seg noenlunde stabilt (trolig har det økt en del), så utgjør de ca. 700.000 elbilene noe under 2 prosent av totalen. (Prosenttallet for elbilandel er faktisk enda mindre, da vare- og personbiler ikke er tatt med i det totale antallet biler i Tyskland).

Et antall på godt under 2 prosent (antagelig nærmere 1 prosent) av totalen er ikke annet enn en kuriositet, og selvsagt langt fra den milepælen dette fra politisk hold forsøkes fremstilt som.

Det er også interessant at det «store målet» på 14 millioner elbiler i Tyskland innen 2030 ikke engang vil utgjøre en tredel av totalen.

Sannsynligvis er et tall på 14 millioner uansett helt urealistisk, med de store avstander tyske biler gjerne tilbakelegger på autobahn osv. Kravet til utbygging av ladestasjoner vil være formidabelt og generere et strømforbruk man vanskelig ser hvordan kan dekkes i et et land som allerede sliter med energiforsyningen.

Sett i globalt perspektiv er elbil-tallene enda mer iøynefallende.

Ifølge Innovasjon Norge er det ca. 1,5 milliarder personbiler i verden. (I tillegg kommer et betydelig antall vare- og lastebiler.)

Antallet rene elbiler er ca. 5 millioner (70 prosent av 7 millioner el- og hybridbiler). Det vil si ca. 3 promille av totalt antall personbiler, 3 av tusen.

Til tross for nærmest tøylesløs entusiasme og agitasjon fra politikere, presse og diverse organisasjoner i Vest-Europa, og ikke minst i Norge, er elbiler et nesten symbolsk nisjeprodukt i verdensmarkedet. I praktisk samferdsel rundt om i verden er de en ikke-eksisterende faktor.

En økning av antallet til for eksempel en tredel av totalen globalt, som en del politikere tar til orde for, vil kreve så mye ressurser i form av ladestasjoner, strøm, batteriproduksjon og til dels sjeldne råvarer at det fremstår helt uten realisme. Det er komplett utopisk.

Når man så vet at en del politikere og andre går inn for 100 prosent elektrifisering av bilparken i verden, forstår man hvilket vanvidd dette faktisk handler om. 1,5 milliarder personbiler skal bli elektriske, pluss en del hundre millioner vare- og lastebiler.

Det er bare å sette seg ned og gjøre noen regnestykker.

Den massive elbil-misjoneringen er antagelig godt ment. Men den har noe rørende naivt over seg.

Viktig bok fra Document Forlag, bestill i dag:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Husk å støtte Document også i sommer:


Følg oss i frie sosiale medier, uten Facebook-sensur:

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.