En av kjepphestene til femstjernersbevegelsenes leder Beppe Grillo er at velgerne bør få avgjøre landets tilknytning til fellevalutaen euro i en folkeavstemning – on-line selvsagt. Grillo har antydet at en eventuell retur til liren ville gjøre det mulig å devaluere seg ut av krisen, slik man ofte gjorde tidligere.

En fersk meningsmåling viser imidlertid at 74 prosent av italienerne ville stemme for fortsatt euromedlemskap, mot 16 prosent som vil ha liren tilbake. Oppslutningen om euroen er forholdsvis jevnt fordelt geografisk og på tvers av partiene, men er noe mindre i sør enn i nord. Selv blant Grillos egne velgere vil 67 prosent beholde fellesvalutaen. Det er nok vanskeligere for satirikeren å mobilisere oppslutning om det han er for enn kritikk av det han er imot.

70 prosent av de spurte mener sågar at en folkeavstemning er lite hensiktsmessig, herunder 65 prosent av femstjernersbevegelsens velgere. Partiet med den største andelen tilhengere av folkeavstemning er Lega Nord, hvor et stort mindretall på 44 prosent støtter Grillos initiativ. Men det er kanskje mer av demokratisk prinsipp enn av overbevisning i saken, for det er kun 25 prosent av de samme som vil ha liren tilbake.

Dette skiller seg ikke vesentlig fra tidligere meningsmålinger, som ikke har vist all verdens støtte til utmarsj av valutaunionen. Valgresultatet forandrer altså ikke i seg selv på den allmenne holdningen til dette viktige spørsmålet. Onde tunger ville nok si at hensikten med å utføre og offentliggjøre en slik meningsmåling akkurat nå, er å ta noe av brodden av femstjernersbevegelsen i et delikat politisk øyeblikk.

Uansett viser dataene tilsynelatende at et taust flertall av italienerne mer eller mindre motstrebende har avfunnet seg med at landets finansielle rammebetingelser avgjøres av unionen, og til tross for den utbredte oppfatningen om at nettopp disse betingelsene har forverret landets økonomi det siste året, anses alternativet som verre.

Det betyr jo ikke at det store flertallet for euroen er noen naturkonstant. Vesentlige endringer i de sosiale eller økonomiske realitetene, og de uventede hendelser som eventuelt måtte katalyseres av slike endringer, kan fort endre dette bildet. Men inntil videre har velgerne is i magen.

 

Corriere della Sera: Il referendum sull’euro non entusiasma

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂