En fersk italiensk menings­måling viser at rekordhøye 62 prosent av de spurte synes landets regjering gjør en god jobb. Regjerings­partiene Lega og Fem stjerners samlede oppslutning er omtrent like stor. Også Fem stjerners velgere er overveiende fornøyd med regjeringens migrasjons­politikk.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.