Lega Nords leder Matteo Salvini (foto: Stefano Rellandini / Reuters / Scanpix) og Femstjerners­bevegelsens leder Luigi Di Maio (foto: Ciro De Luca / Reuters / Scanpix).

 

Utfallet av det politiske spillet om regjeringsmakten i Italia er fremdeles høyst uklart mer enn to uker etter parlamentsvalget i landet. Hva som skjer av hestehandel i kulissene, har de færreste – om noen – full oversikt over.

Men i sonderingene mellom partiene med tanke på hvem som skal bekle presidentvervene i parlamentets to kamre, spørsmål som skal avgjøres før regjeringsdannelsen, ser man kanskje en gryende allianse mellom valgets to store vinnere – Femstjerners­bevegelsen og Lega Nord.

Corriere della Sera skriver tirsdag at de to partienes ledere, Matteo Salvini og Luigi Di Maio, er i ferd med å komme til enighet om å dele presidentvervene i Senatet og Deputertkammeret mellom seg. På den måten ville de to vervene tilfalle representanter for henholdsvis det største partiet, Fem stjerner, og det største partiet i den største blokken, Lega Nord.

En slik avtale ville naturligvis kompliseres av at Lega Nord tilhører en allianse med blant andre Forza Italia, ledet av tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Hvordan kan den blokken holde seg samlet dersom Salvini og Di Maio blir enige på kammerset uten at Berlusconi er med på notene?

Signalene Salvini hittil har sendt ut, tyder på at han ikke ønsker å ødelegge samarbeidet på høyresiden. Berlusconi har tidligere insistert på at Forza Italia bør ha en av parlamentspresidentene, siden Salvini er høyresidens naturlige kandidat til statsministerposten. Salvini har derimot fremholdt at Lega Nord bør ha en president fordi de er større enn Forza Italia, og ikke har noen som helst garantier for å innta Palazzo Chigi.

Det er grenser for hvor lenge Salvini kan ri to hester. Kommer han til å oppgi samarbeidet med Berlusconi, for heller å alliere seg med et annet populistparti?

Ifølge en meningsmåling som Corriere della Sera offentliggjorde sist lørdag, er en allianse mellom Lega og Fem stjerner nå velgernes foretrukne regjeringsalternativ, med oppslutning fra 37 % av de spurte – en økning på fire prosentpoeng bare på én uke.

En allianse mellom Fem stjerner og det enn så lenge regjerende Partito Democratico (PD) får til sammenligning støtte fra 18 % av de spurte, hvilket trolig henger sammen med at representanter for PD har insistert på at de går i opposisjon – et trekk som legger til rette for samarbeid mellom høyresiden og Fem stjerner.

Det som med valgresultatene fra «gamle dager» ville ha vært en storkoalisjon mellom Forza Italia og PD, men som etter valget den 4. mars ikke er i nærheten av parlamentarisk flertall, får skarve 12 % oppslutning.

Blant Lega Nords velgere er 59 % av de spurte positive til en allianse med Fem stjerner, mens det er 46 % av Fem stjerners velgere som ønsker det samme. For sistnevntes vedkommende må det sies å være en overraskende høy andel.

Det kan altså se ut som om den populistalliansen Brussel mest av alt frykter, er den minst dårlige løsningen. Den ville også representere et slags kompromiss mellom Nord-Italia, hvor Lega er størst, og Sør-Italia, hvor Fem stjerner er størst.

Det er ennå langt frem. Men så langt kan man ikke utelukke en sammensetning av en italiensk regjering som vil sende sjokkbølger gjennom Europa.

 

Bestill «Europas underlige død» av Douglas Murray bok fra Document Forlag her!