Nytt

Marius Sørvik fra Vestli i Groruddalen har skrevet et innlegg i Aften. Tittelen på innlegget forteller en del om hvordan han opplever sitt hjemsted: «Vi elsker ikke Groruddalen.»

Sørvik mener at kjernen til problemer i Groruddalen er skolene.

Skolene er problemet. At lærerne knebler alle fordommer, er en inhuman erkjennelse som faktisk har forekommet – jeg har hørt en rektor si at skolen legger vekt på islam fordi det er den enkleste måten å få fred på.

Innlegget er i skrivende stund ikke å finne på nett.