Nytt

Golden Dawn har uskyldige innvandreres blod på hendene, både på grunn av tilfeldige voldsutbrudd og planlagte angrep. Men å omtale organisasjonens aktivitet bare som nazisme er upresist.

Hvis du synes dette lyder fullstendig absurd, så har du rett i det, men i norske medier er det både vanlig og helt uproblematisk å fremstille islamistorganisasjoner som voldelige Hamas, Hizbollah og deres åndelige veiledere Det muslimske brorskap (MB) på denne måten. Man må jo nyansere, må vite!

Det aktuelle sitatet er forresten en omskriving av ingressen til en artikkel begått av Aftenpostens kommentator Mohammad Usman Rana:

Hamas har uskyldig israelsk blod på hendene både på grunn av selvmordsaksjoner og rakettangrep. Men å omtale organisasjonens aktivitet bare som terror er upresist.

Rana er langt fra alene om sitt behov for å fremstille islamistorganisasjoner som Hamas som bedre enn sitt rykte; det samme gjør akademikere som Bjørn Olav Utvik, Sidsel Wold og flere avisredaksjoner. Årsaken til at det er så presserende å nyansere f.eks. Hamas er at de angivelig er ukorrupte og driver utstrakt veldedighetsarbeid blant sine fattige, potensielle velgere.

Det er visst så inn i hampen bra at vi bør samarbeide med dem og ikke fordømme dem for å kalle jøder aper og svin, skade eller drepe uskyldige og mene at Hitler var en klønete døgenikt som ikke fullførte utryddelsen av verdens jøder. D`herrer islamistenes holdninger vekker imidlertid assosiasjoner til det nazistiske Golden Dawn:

Det kontroversielle partiets medlemmer har blant annet benektet Holocaust og hyllet Hitler. Det er heller ikke mange dager siden parlamentsmedlemmet Elinie Zaroulia kalte innvandrere for «sykdomsbefengte undermennesker». Likevel nektet de selv onsdag for å være et nynazistparti, ifølge den greske avisen Kathimerini.

Hellas` nynazistiske parti er for praktisk talt alle formål like trivelig som Hamas, Hizbollah og MB, bortsett fra at Golden Dawn i tillegg til jøder hater ikke-vestlige innvandrere. Men også Golden Dawn har startet med veldedighetsarbeid med utdeling av mat, klær samt arbeidsformidling, uten at Aftenposten ser ut til å føle noe voldsomt behov for å nyansere det atale partiet av den grunn.

For det samme høyverdige fenomen som beskrives i positive vendinger og får presumtivt oppegående mennesker i Europa til å nyansere når det gjelder Hamas og deres brødre i ånden, heter plutselig utnytting når det gjelder deres europeiske likemenn:

Mens det høyreekstreme partiet har en over 30 år gammel historie, er det først nå under den økonomiske krisen at grekere har tatt dem alvorlig. Og i det fattige landet har nynazistene utnyttet akkurat det – fattigdommen.

Og som i tilfellet Hamas et al. virker det:

Meningsmålinger i Hellas viser at oppslutningen deres har steget til 13 prosent, og hele 22 prosent ser på partiet med positive øyne. Det tilsvarer nesten hver fjerde av rundt 11 millioner grekere.

Så der norske akademikere og redaksjoner ser det som helt naturlig at en fattig befolkning slutter opp om totalitære og menneskefiendtlige islamistorganisasjoner med eller uten åpenlyse oppfordringer til vold på partiprogrammet, utløser det ditto uspiselige Golden Dawns tilsvarende oppslutning i det gjeldsplagede, fattige Hellas dyp bekymring.

Med rette.

Men hvorfor denne forskjellsbehandlingen?