Nytt

Aften tar for seg 13 problemskoler i Oslo. Brorparten er Groruddalsskoler, og blant dem, Rommen skole som er utstillingsvindu for vellykket integreringsarbeid i Groruddalen. Det finske presidentparet gjestet skolen for å bli kjent med dette integreringsarbeidet. Fabian Stang viser stolt frem Rommen skole og uttaler: – Dette er et praktbygg og en kjærlighetserkjæring til barna våre. Her skal de bygge en fremtid, sier han. Hvilken fremtid er det vi venter oss? Er det  nok mange som undrer seg.

Nå er Ernst & Young hanket inn for å analysere situasjonen ved 13 problemskoler:

For å få støtte til prosjektet leverte Utdanningsetaten en søknad til Kunnskapsdepartementet med en usminket beskrivelse av hva Oslos mest krevende skoler kan slite med:

– Svært krevende adferd fra elever som ofte er ledere i nærmiljøet. Kriminalitet er velkjent for flere av disse.

– Foresatte som er arbeidsledige, trygdede og har lav utdanning, noen har negative erfaringer fra egen skolegang som påvirker deres holdning til skolen.

– På de mest krevende skolene er det en forutsetning at læreren er «i særklasse god». Disse finnes, men mange søker seg til mindre krevende skoler.

– Svake norskferdigheter hos elever og foresatte. Større andel med spesialundervisning. Størst levekårsutfordringer.

-Rektor må bruke tid på konflikthåndtering og eksternt hjelpeapparat.

De 13 skolene: Ellingsrud, Bjøråsen, Gran, Svarttjern, Rommen, Tokerud, Veitvet, Stovner vgs, Lofsrud, Mortensrud, Jordal, Møllergata og Tøyen.

Lykke til, Oslo!

 

Artikkelen finnes i skrivende stund ikke på nett.

http://dittoslo.no/lokalavisengroruddalen/nyheter-groruddalen/tar-imot-kongen-pa-rommen-1.7580471