Innenriks

Aftenposten reklamerer for sitt bilag Lørdag. I morgen skal de ta for seg integrering. Anila Akhtar som nå er 42 år gammel gikk på Rommen skole i Groruddalen. Den gangen hadde hun kun norske venner. Hennes datter, Myriam, har i en alder av 16 år, ingen. Det er ikke underlig. Rommen skole har så godt som 100 prosent fremmedkulturelle, også kalt minoritetsspråklige.

40 år med integreringsarbeid har resultert i segregering.

Integreringen i Norge omtales ofte som bra. Hva er kriteriene for at integreringen skal være bra? En voksende innvandrerbefolkning som stadig dominerer større deler av hovedstaden er muligens godt nok for tilhengere av multikultur. Slik oppretter man områder uten de kritiske og brysomme nordmennene.

2015-05-08 13.22.59

Faksimile av morgendagens oppslag: Hva er budskapet?