I Akers Avis Groruddalen står det en artikkel 22.oktober. Den heter «Flere innvandrere i jobb.»
En mann med Shwan Hama kommer med noen idéer om hvordan folk med innvandrerbakgrunn kan ansettes i kommunen og ved andre offentlige kontorer.

Løsningen mener han kan være å senke kravene til søkere med innvandrerbakgrunn. Han mener at søkere med språkkunnskaper og kunnskap om flerkulturelle samfunn er like viktige i slike jobber som søkere med en mastergrad.
Jeg tenker da spesielt på ressurspersoner i innvandrermiljøene.
Disse kan fort finne kulturkoder i samfunnet, og være kulturmeglere, mener Shwan Hama, før han legger til:
Det er selvfølgelig viktig at disse har akseptert det norske samfunnet og er interessert i integrering.

Som innbygger i Groruddalen så får man her svaret på at det ikke er noen selvfølge at innvandrere er interessert i integrering. Shwan Hama tenker på ressurspersoner i innvandrermiljøet, men det er viktig at disse har akseptert det norske samfunnet og er interessert i integrering. Det er jo det mange av oss fra «urbefolkningen» mener å se, at mange innvandrere ikke er interessert i det norske samfunnet. Det er erfaringene fra flere skoler, barnehager, idretts- og borettslag. Engasjementet er ikke særlig stort og viljen til integreres er ofte ikke til stede.
Shwan Hama gir også et bilde av hvordan det står til på en del arbeidsplasser i Oslo kommune når han ønsker å senke kravene til personer med innvandrerbakgrunn for å få de ansatt i kommunen og offentlige kontorer. Han synes det er viktigere med folk som med sin bakgrunn kan fungere som kulturmeglere, enn å ha kvalifiserte ansatte til å gjøre jobben de er satt til. Trenger man kulturmeglere, så må man anta at det er en del kulturkonflikter i denne delen av Oslo som politikerne skal ha oss til å tro er et multikulturelt paradis.
Vi som bor her vet at det kan være spenninger mellom etniske grupper.

Hva tenker han om de som har tatt denne mastergraden og er etnisk-norske, som ikke får jobben fordi de angivelig ikke kan finne bedrive kulturmegling?
Det er bra at folk som leser Akers Avis kan se svart på hvitt disse holdningene.

Han luftet også disse tankene under integrasjonsmøtet til Audun Lysbakken på Rommen skole.
Jonas Gahr Støre avviste forslaget og Audun Lysbakken var klar på at vi må stille like krav til alle. Men vi vet jo at samfunnet ikke gjør dette på alle områder. Selv vet jeg om en ung mann som har kjempet for å komme inn på Politiskolen. Han klarte kravene, men kom ikke inn pga kvoterte plasser til folk med innvandrerbakgrunn.

Jeg tror de misforsto meg litt. Det jeg mente med å senke kravene, er at fordelene med å kunne språk og kodene i et flerkulturelt samfunn kan kompensere for å ikke ha høy utdanning, sier han

Med mine erfaringer fra jobb i barnehager, så kan ikke innvandrerbakgrunn på noen som helst måte kompensere for god utdanning. Det hjelper lite om man er interessert i integrering hvis man ikke har kvalifikasjonene i orden. Det som må telle i enhver jobb er evnen og kvalifikasjonene til den spesifikke jobben. Men jeg ser ikke bort fra at etter som Groruddalen tømmes for etniske nordmenn, så vil det bli vanskeligere å få kvalifisert personale i forskjellige stillinger. Det merkes allerede i barnehagene. Mange søkere med innvandrerbakgrunn, men få kvalifiserte. Ved NAV-kontorene og på Posten er det mange med innvandrerbakgrunn, om de er kvotert inn eller om de jobber med godkjent utdanning vet ikke jeg. Men jeg konstanterer at sakte men sikkert endres det meste i Groruddalen.

Jeg tåler å få en negativ tilbakemelding, men jeg tror det kan skremme andre fra å fortelle sine meninger

Mener Shwan Hama at dårlige forslag fra innvandrere skal møtes med positiv tilbakemelding for å ikke skremme andre fra å si sin mening?

Artikkel på www.groruddalen.no.
Skrevet av Heidi M. Skjebstad. Ikke på nett.