Akers Avis Groruddalen skriver om hverdagsintegrering. Styreledere  ved flere boretslag i Groruddalen har totalt mistet troen på integrering. I borettslag med et stort antall fremmedkulturelle fungerer den vanlige norske folkeskikken dårlig. Folk tar seg til rette på en negativ måte sett med gjennomsnittlig norske øyne.

Med andre ord: Dårlig integrering. Eventuelt må de norske integrere seg i den nye hverdagen som fortoner seg langt mer kaotisk. Folk frykter fremtiden.

På møtet var det flere som tok til orde, og for spesielt to styreledere – i hvert sitt borettslag – ble emnet ekstra sårt. De la ut til Pedersen at over halvparten av deres beboere har innvandrerbakgrunn, og om erfaringer hvor disse kaster søppel overalt, lar barna sine være oppe i sene nattetimer og aldri deltar på verken dugnader eller generalforsamlinger.

– Styret henger opp lapper hvor vi ber om at biler og diverse må flyttes, men ingenting skjer. Jeg har gått fra dør til dør for å høre hvorfor, og får beskjed om at de ikke kan lese norsk. Jeg har ikke lenger troen på integrering, men er redd for fremtiden, sa en av dem.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen omtaler allikevel innvandringen som positiv. Den er et gode. Et gode som må fordeles. I Groruddalen er det tydeligvis så mye godt at det blir ondt. Pedersen går langt i å innrømme at det finnes paralellsamfunn i Oslo. Hun sier det er lite å gjøre med innvandrere som kom for 20 – 30 år siden.

Helga Pedersen tar tilbakemeldingen på alvor, men erkjenner at det er lite man i dag kan gjøre med innvandrerne som kom for 20 og 30 år siden.


– Innvandringen må komme hele Oslo by til gode, ikke bare enkelte områder som kan føre til segregering. Hovedgrepet må være spredt bosetting over hele landet, sier Pedersen.

Pedersen mener at mye av ansvaret for integrering ligger hos oss som har bodd i Norge fra før.

Pedersen understreker at når vi stiller krav til nye landsmenn, må vi også stille opp.

Tidligere styreleder i Haugenstua borettslag, Bjørn Hallme, påpeker at integreringsproblemene er et storbyproblem. Det er på sin plass å minne om at den lille byen Hamar har ni prosent innvandrere blant sine innbyggere. Disse utgjør 40 prosent av mottakere av sosialhjelp. Integreringsproblemene hoper seg opp. Selv på Hedmarken.

Det er ikke uten grunn at flere frykter fremtiden.

Groruddalen.no

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂