Nytt

Den hurtig voksende befolkningen i Oslo fører til overfylte skoler. For et år siden åpnet Rommen skole i bydel Stovner, og den er allerede for liten.(Rommen skole har 95 % minoritetsspråklige elever.)

Oslo kommune løser problemet ved å flytte skolegrensene slik at overfylte skoler avgir elever til skoler som ennå har ledige plasser. Det er et stort fokus på det økende elevtallet, men hvor er fokuset på den praktiske gjennomføringen av integreringsarbeidet ved skolene i Groruddalen? Her øker andelen minoritetsspråklige til over 50 prosent ved stadig flere skoler.

Kraftig befolkningsvekst gir akutt skolemangel. For å få plass til alle skolestarterne til høsten foreslås det nå forandringer i inntaksgrensene ved 31 skoler. Nye Rommen er en av de «fulle» skolene.

Det er et knapt år siden Rommen skole og kultursenter ble åpnet av Kronprinsesse Mette-Marit, men allerede må skolegrensene gjøres om. Skolen har rett og slett ikke plass til alle. Akers Avis Groruddalen vet at det i flere år har vært en utfordring å få plass til alle elevene på skolen. Nå gjøres skolegrensene om – permanent.

http://www.groruddalen.no/rommen-er-allerede-for-liten.4968556-77747.html