I Oslo er det mye misnøye med skolegrensene som justeres ofte. Dette medfører blant annet at søsken ikke kan gå på samme skole, slik som har vært vanlig helt inntil nylig. En stor øknng i befolkningen fører til skoler som er fulle og derfor må grensene justeres for å spre elevene på en mer gunstig måte.

I Groruddalen er misnøyen stor. Foreldre klager over farligere skolevei, lengre skolevei og at søsken og venner splittes. En annen misnøye er vanskeligere å innrømme: Barn blir innlemmet innenfor grensene til skoler hvor nordmenn er fraværende eller kun representert som en minoritet.

Multikultur er bra for ungene, men…

I følge Drivenes handler det om verdiskaping og at ettersom Bakås skole er såpass liten, har de heller ei store problemer.

– Det er en klasse på alle trinn, og alle kjenner alle. På Furuset skole er det få som går på aktivitetsskolen (AKS). På Bakås gjør alle det. Det er viktig for sosialisering blant barna, sier hun.

Drivenes er bekymret for skoleveien til Furuset skole, som hun mener er utrygg.

5- og 6-åringer må krysse veien daglig. Jeg mener det strider med opplæringsloven, og at Bakås skole er nærmere og tryggere. Nå handler det om å gjøre det attraktivt å bo her, understreker hun.

Negativ utvikling
Hun poengterer at barna i hennes borettslag leker godt med alle – uavhengig av bakgrunn – men at Furuset skole har hatt en negativ utvikling de siste årene.

– Det er ikke heldig at man i Oslo har helt blendahvite skoler noen steder, og så noen skoler med nesten 100 prosent minoritetsspråklige et annet sted, sier hun.

 

groruddalen.no