Fra juni i fjor til juni i år er andelen uføre økt fra 9,5 til 9,6 prosent, melder Dagsavisen.

Ved utgangen av juni var det 310.400 uførepensjonister her i landet. Det er nesten 7.700 flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 2,5 prosent. Men disse er i hovedsak personer som allerede har mottatt tidsbegrenset uførestønad eller som har gått på ulike sykepengeordninger over tid.

7.700 personer på ett år tilsvarer omtrent tjue flere uføretrygede pr. dag.

Hvert tiende medlem av yrkesbefolkningen er nå altså permanent utenfor arbeidslivet. Gitt at innvandrerbefolkningen har høyere forbruk av trygdeytelser enn resten, samt at den store befolkningsveksten i hovedsak er innvandringsdrevet, er det liten grunn til å tro at tallene vil gå ned med det første.

Det høye antallet personer på syke- eller arbeidsavklaringspenger, som altfor ofte er mellomstasjoner på veien mot uføretrygd, peker i samme retning — og dette vitner om at det nok er flere enn én av ti som i realiteten er utenfor arbeidslivet. Kanskje er det nærmere én av fem?

 

Snart én av ti på uførepensjon

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂