I en nylig kommentar i Aftenposten, tar Inger Anne Olsen for seg innvandringstallene for første halvår av 2012, som UDI la frem for noen dager siden. Hun observerer at de største innvandrergruppene består av familiegjenforente og personer som kommer for å arbeide, og at disse gruppene øker mens antall asylsøkere har sunket de siste årene.

Olsen har riktignok sine ord i behold på det siste punktet, men om man ser utviklingen i nyere historisk perspektiv, noe man kan gjøre ved å slå opp i Tabell 94 i Statistisk Årbok, så ser man at antall asylsøkere i fjor lå omtrent på gjennomsnittet for de siste ti årene, selv om det er gått ned siden den ene av de to toppene figuren viser:

Men det som kanskje er vel så interessant, er hvor mange av disse som faktisk blir gitt opphold. Den informasjonen finnes i Tabell 17 i UDIs årsrapport for 2011, og viser et helt annet kvalitativt bilde:

Man ser altså at 2010 og 2011 var de to årene det ble innvilget flest asylsøknader, selv om det var en nedgang fra 2010 til 2011. Det betyr at forpliktelsene Norge har tatt på seg de siste årene, er større enn de var før.

Olsen legger ikke disse tallene frem direkte, men omskriver dem som en gladnyhet: Det er færre grunnløse asylsøkere. Og godt er jo det, men hvorfor ikke si rett ut at antallet som faktisk gis opphold er større enn det har vært gjennom mesteparten av den siste tiårsperioden, og pr. innbygger himmelhøyt over nesten alle andre europeiske land? Passet det ikke så godt inn i fortellingen?

* * *

Olsen skriver også at retten til uhindret bevegelighet i EØS-området går begge veier, hvilket hun naturligvis har helt rett i. Vi har langt på vei fraskrevet oss muligheten til å føre en selvstendig innvandrings- og befolkningspolitikk.

Det Olsen ikke nevner er at de avtalene som ligger til grunn for dette, ikke er skrevet i stein. Man inngår avtaler fordi de er til fordel for alle parter, og når den betingelsen ikke lenger er tilstede, kan de sies opp eller reforhandles.

Er det så et rimelig bytteforhold dersom man sender avgårde selvbergede pensjonister som representerer en netto kapitaltilstrømning til landene de bor i, og man mottar tiggere i retur?

 

Retten til å krysse grenser

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.