Den terrormistenkte nordmannen mottar penger fra Nav, til tross for at han har oppholdt seg i Jemen de siste seks måneder. Nav fornyet vedtaket om fortsatte utbetalinger så sent som for tre uker siden, skriver Dagbladet

33-åringen jobbet i en barnehage i Oslo fram til og med 2007, skriver Dagbladet. Deretter skal hans eneste jobb ha vært å selge parfyme ved Vaterlandsbrua på Grønland i Oslo, der det i helgene er et stort loppemarked.

I årene etter at han forsvant fra arbeidslivet og brøt med omgangskretsen har 33-åringen fått penger fra flere norske trygdeordninger. Han ble registrert som arbeidsledig i februar 2008 og fikk dagpenger. Senere fikk han arbeidsavklaringspenger. Etter dette har utbetalingene vært rundt 600 kroner dagen. Vedtaket ble fornyet så sent som for tre uker siden, ifølge Dagbladet.

Ingenting tyder på at han har meldt fra til Nav om utenlandsoppholdet, slik reglene krever.

Dagbladet har identifisert nordmannen som en tidligere venstreradikal og konspirasjonsteoretiker. Samtlige vestlige sikkerhets- og etterretningstjenester jakter nå på den 33 år gamle mannen, som i 2008 konverterte til islam ifb med ekteskapsinngåelse med en diplomatdatter fra et nordafrikansk land. I 2001 skal 33-åringen ha blitt kjent som en konspirasjonsteoretiker, da han ikke trodde at al Qaida sto bak terrorangrepet på USA. Mannen skal ha tilbrakt ungdomstiden i miljøet rundt Blitz, arbeidet i en barnehage og har de siste årene fremstått som medlem av Miljøpartiet De Grønne (MDG).

33-åringen, som betegnes som svært farlig, deltok også i gatekampene i Oslo sentrum i julen 2009, da en demonstrasjon mot Israel utartet i vold. Under de voldelige opptøyene lød slagord som «drep jødene» og flere ungdommer med minoritetsbakgrunn oppfordret hverandre til å «jakte på jøder». De omfattende opptøyene vakte internasjonal oppsikt, og bla Aftenposten gikk hardt ut mot organisasjoner – som Fellesutvalget for Palestina og Antirasistisk senter – fagfolk og aviskommentatorer som i ettertid gikk langt i å unnskylde den ekstremt aggressive atferden ungdommene utviste i Oslos gater.

Dagbladet: Terroropplæring på Nav-penger