Personer tilknyttet Antirasistisk senter (ARS) er sterkt fremme i offentligheten etter de voldelige opptøyene i Oslo i helgen, og utfolder i det hele tatt en imponerende aktivitet i mobbens kjølvann.

Søndag forklarte avdelingsleder i ARS og ungdomsarbeider i ARS` ungdomsprosjekt Agenda X Tor Bach til NRK at de aggressive ungdommene ikke har noen politisk agenda, men at volden skyldes berettiget raseri blant minoritetsungdommer som bare ønsker å bli sett av et samfunn som utsetter dem for rasisme. De kaster altså stein for å bli sett. Og det ble de jo.

På et mer personlig plan vil jeg for øvrig gjerne bemerke at de usynlige ungdommene med fordel kunne benytte seg av bluss neste gang, for da blir de lyst opp som et juletre helt uten å måtte bruke dyre fyrstikker på å sette fyr på julegranen i Oslo sentrum.

Mandag intervjuer selvsamme NRK en ung herre ved navn Tony Andrè Thorstensen som deltok i opptøyene og håper på flere av slagsen, tilfeldigvis pent dandert med en plakat merket Agenda X i bakgrunnen – på veggen i noe som mest sannsynlig er ARS` lokaler.

Samme dag forteller leder av ARS Kari Helene Partapuoli at hun frykter økt rasisme i Norge som en følge av de voldsomme opptøyene, da flere av det hun kaller «senterets brukere» tilfeldigvis skal ha fått rasistiske kommentarer slengt etter seg på gaten som en følge av at aggressive minoritetsungdommer – en av dem den tilfeldige brukeren Thorstensen – gikk amok i Oslos gater.

I Aftenposten utdyper samtidig avdelingsleder Tor Bach i ARS sine synspunkter i kronikken «De som faller utenfor». Her skriver han at situasjonen er farlig, advarer om at voldelige islamister vil se disse (allerede voldelige) ungdommene som en herlig fiskedam og at lignende opptøyer vil gjenta seg om vi ikke kanaliserer de unges berettigede raseri over på noe annet. Han avslutter med at ARS` Agenda X-prosjekt tilfeldigvis har kanaler inn i nettopp dette miljøet – i hvert fall til lille herr Thorstensen, får vi tro – og derfor gjerne bidrar til den «nødvendige dugnaden som skal til for å omskape destruktivitet og utenforskap til kreativitet og deltagelse.»

Og skulle du sett; i dag er tilfeldigvis enda en som er engasjert i Antirasistisk senter, Mohammed Selhi, på banen og forteller oss at det var Blitz som delte ut fyrverkeri og hisset opp stemningen blant ungdommer som tilfeldigvis befant seg i nærheten – blant dem 2 voldelige demonstranter Antirasistisk senters Selhi tilfeldigvis kjenner og har med seg under intervjuet:

– De gikk frem og tilbake blant demonstrantene og hisset opp stemningen med slagord, roperter og trommer, sier Mohammed Selhi.

Han er engasjert i Antirasistisk Senter i Oslo og var vakt under lørdagens demonstrasjon. Han fikk tid til å studere metodene til Blitz.

– Det var tydelig at Blitz, med sin erfaring fra demonstrasjoner, oppildnet massene.

Nå skal ikke jeg forsure stemningen ved å spørre om disse 2 tilfeldigvis også er brukere av senteret, men de presenteres i alle fall som venner av Selhi og bekrefter hans påstander om Blitz` skyld:

Kameratene David (18) fra et land i Afrika og Moa (18) halvt palestiner og libaneser, vil ikke oppgi sine etternavn. De var med og kastet stein, flasker og annet på politiet og på folk som støttet Israel torsdag og lørdag.

Fyrverkeriet som ble sendt mot politiet, kom fra blant andre Blitz, ifølge David.

Ble revet med.

De tre sympatiserer med det palestinske folket. Men der Selhi engasjerer seg i innsamlingsaksjoner og fredelige demonstrasjoner, bruker de to andre vold for å vise sin støtte.

Moa og David sier at tre grupperinger kastet stein og flasker: Den ene var ute etter bråk, aggresjonen deres har ingenting med konflikten på Gaza å gjøre. Den andre gruppen var blitzere som hisset til bråk, og den tredje gruppen ble revet med av massene.

– Hvilken gruppe tilhørte dere?

–Vi hadde ikke tenkt å utøve vold, men ble revet med, sier de to.

– Hvorfor det?

– Politiet hindret oss i å komme frem til den israelske ambassaden. Da begynte vi å kaste på dem det vi fant, sier Moa.

Ville ta igjen.

David sier at han også kastet på politiet, fordi han endelig så sitt snitt til å ta igjen etter flere episoder hvor han har følt seg urettferdig behandlet.

Han nevner sin egen 16-årsdag som ett eksempel. Han hadde vært på revy sammen med en kompisgjeng. De hadde drukket litt og var på vei hjem da en politibil stoppet og tok med jubilanten. Politiet mente at David hadde slått ned en mann den samme kvelden. Han slapp ut etter 20 timer på glattcelle. Da innså politiet at de hadde tauet inn feil person. Han fikk ingen beklagelse, ifølge ham selv. Selhi tror at flere ungdommer har lignende historier med politiet.

Kan ikke stoppes.

De to 18-åringene har fått med seg at samfunnet fordømmer volden. Hvordan reagerer de på det?

– Jeg ser positivt på det. Forhåpentlig kan volden hjelpe politikere til å innse at de må være med og stoppe galskapen i Gaza, sier Moa.

– Så du mener volden i Oslo ikke skygger for konflikten på Gaza?

– Nei, den er med på å skape oppmerksomhet rundt det som skjer der nede.

– Hva skal man gjøre for å forhindre at lovlige demonstrasjoner blir voldelige?

– Volden kan ikke stoppes, sier David.

– Hvorfor ikke?

– Fordi for mange er sinte. Dessuten tror jeg de to demonstrasjonene har gitt mersmak.

– Vil dere bruke vold igjen, David og Moa?

– Ja, det kan skje igjen.

Disse uttalelsene harmonerer forresten tilfeldigvis usedvanlig bra med Antirasistisk Senters avdelingsleder Bachs råflotte påstander om at det kommunalt finansierte ungdomsprosjektet Agenda X har store muligheter til å stoppe den fremtidige volden Bach 2 dager før tilfeldigvis spådde at vi vil få se – ved å kanalisere de samme ungdommene som tilfeldigvis stiller opp i offentligheten sammen med akkurat representanter for Antirasistisk senter sitt berettigede raseri over på noe annet.

Derimot stemmer både Thorstensens, Moas og andre voldelige bidragsyteres uttalelser relativt dårlig med Partapuolis og Bachs påstander om at deres atferd skyldes marginalisering og det omgivende samfunns rasisme – men det er jo bare en bagatell.

Det er en bagatell fordi vi tross alt bør være takknemlige overfor uegennyttige ansatte ved Antirasistisk senter som i løpet av 4 dager både har presentert oss for problemet (marginaliserte, voldelige og senterbrukende ungdommer) og løsningen (det samme senterets bekjentskap med de samme ungdommene).

Så da gjenstår det vel bare å spørre om hvor store økonomiske bevillinger Antirasistisk senters Agenda X-virksomhet vil kreve fra kommunen og hvor man kan hente søknadskjemaer – samt å håpe at ARS har igjen noen penger de kan spandere på brukerne sine etter fjorårets noe mislykkede PR-kampanje for seg selv og begrepet «ubevisst rasisme».

Lykke til.

PS: Eventuelle uthevede markeringer av ordene Antirasistisk senter, ARS og Agenda X skyldes utelukkende en tilfeldighet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂