Bare 10 av de tilsammen 194 pågrepne i forbindelse med opptøyene i Oslo 8. og 10. januar risikerer tiltale. 72 saker ble umiddelbart lag til side da de pågrepne var under 18 år, og 112 øvrige saker er henlagt. Under de voldsomme opptøyene 8. og 10. januar ble Oslo betegnet som en krigssone, der folk ble slått og overfalt på åpen gate og flere titalls butikker ble ramponert:

En intern «profilundersøkelse» som politiet har gjort av 194 pågrepne demonstranter etter de voldsomme Gaza-opptøyene i Oslo, avdekker at svært mange hadde et kriminelt rulleblad. 104 Gaza-demonstranter var registrert med tilsammen 292 ulike straffbare forhold i form av bøter eller dommer. Og det er ikke akkurat politiske ytringer demonstrantene har på rullebladene:

* 92 dommer eller bøter for vinningskriminalitet.

* 49 dommer for vold.

* 42 dommer for narkotika- forbrytelser.

Profilundersøkelsen er gjort av politidirektør Ingelin Killengreen på anmodning av justisminister Knut Storberget. Arrangørene bak Gaza-demonstrasjonene er overrasket over at så mange tyver, ransmenn, voldsdømte og narkotikakriminelle befant seg i demonstrantenes rekker.

–Vi har et problem i Oslo når så mange unge innvandrere kan havne i kriminelle miljøer. Vi kunne se at dette var folk som vanligvis ikke kommer på våre demonstrasjoner og møter, sier lederen i Palestinakomiteen, Line Khateeb.

–Dette viser at et mindretall var kriminelle som kom for å lage bråk, sier leder i Fellesutvalget for Palestina, Margrete Slettebø.

I går ble det kjent at over halvparten av de pågrepne Gaza-demontrantene har straffbare forhold bak seg. Politikere, politi og kommentatorer har hevdet at flertallet av de pågrepne var ukjente for politiet, men den interne politirapporten viser at dette ikke stemmer:

60 av Gaza-demonstrantene – én av tre pågrepne – hadde tre eller flere straffbare forhold på rullebladet.

Deler av politirapporten er sladdet av hensyn til politiets arbeidsmetoder ved fremtidige voldelige demonstrasjoner.

Blitz-miljøet i Oslo blir derimot fullstendig renvasket for ansvar for de voldelige opptøyene, til tross for Blitz` uttalte støtte til steinkasting mot politiet:

–Riktignok lagde trommene mye støy, og kan ha oppildnet enkelte, men det er tvilsomt om dette har hatt påvirkning på selve opptøyene, bemerker politiet, som påpeker at de 300 blitzerne holdt seg i bakgrunnen.

Spanerne som fotfulgte blitzerne rapporterte om bare to tilfeller av skadeverk.

Den interne politirapporten står dermed i sterk kontrast til Antirasistisk Senters (ARS) gjentatte påstander om at det var Blitz-miljøet som hisset opp de voldelige ungdommene, blant dem brukere – og venner av ARS-engasjerte – av ARS`s kommunalt finansierte ungdomssenter Agenda X.

Aftenposten: De fleste slipper straff

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂