Nytt

Aktoratet nedla – som ventet – påstand om tvungent psykisk helsevern. Det skal bli svært vanskelig for tingretten å komme utenom deres påstand.

Skulle retten fått en slik «åpning» måtte aktoratet foretatt en nedvurdering av Torgeir Husby og Synne Sørheims rapport, noe som ble svært vanskelig etter deres sterke presentasjon i retten.

Holden hadde noen kritiske bemerkninger, men havnet til slutt på det som de to psykiaterne karakteriserte som kjernen i hans forestillingsverden: massive voldsfantasier i politisk utgave, forankret i en organisasjon som ikke eksisterer.

Holden bemerket at Breivik har nedtonet og nedjustert sin omtale av Knights Templar. Men han har ikke oppgitt at den finnes. Tvertom. Han har stått beinhardt på at Liberia-turen var for å møte en serbisk krigshelt som hadde valgt ham ut som sin utsending til stiftelsesmøtet for Knight Templar i London i mai 2012. Hvorfor skulle disse menneskene, – som ifølge Breivik var noen av de mest briljante militærstrategene i Europa, velge seg en ukjent 23-åring fra Norge? Breivik var medlem av FpU på den tiden. Han har forklart at det var bombingen av Serbia i 1999 som fikk begeret til å renne over for gruppen som møttes i London. Men hvordan kunne de da velge en person fra et NATO-land som var medlem av et parti som støttet bombingen?

Da Breivik ble utspurt i retten om dette misforholdet husket han ikke hva som var Frps syn på Kosovo.

Bejer Engh gjorde det klart at man ikke kan dømme folk til noe i strid med lov og rett. Hva man måtte ønske av straffeskjerpelser og kriterier for tilregnelighet er én ting, men det er et spørsmål for lovgiver, ikke påtalemakten.

Påstanden om tilregnelighet følger av dagens system. Da de første sakkyndige kom med sin rapport skulle det svært mye til at aktoratet ville snu.

Den massive debatten, eller rettere kampanjen, mot Sørheim og Husby, har gitt et inntrykk at et annet utfall var mulig. Men Sørheim og Husby skapte «rimelig tvil», og det er nok.

Men, som Holden minnet om, Breivik frifinnes ikke. Han havner på psykiatrisk institusjon, og den slipper han neppe ut av i overskuelig fremtid.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også