Nytt

Aktoratet går inn for at Anders Behring Breivik idømmes tvungent psykisk helsevern.

Statsadvokat Svein Holden konkluderte i retten:

Konklusjonen etter dette er at det er bevis som klart trekker i retning av at Anders Behring Breivik ikke var psykotisk. For vårt vedkommende reiser sakkyndige Sørheim og Husby reell tvil om han kan ha vært psykotisk og da følger av dagens lovverk at Breivik ikke skal idømmes straff. Vi er ikke sikre på at han er tilregnelig, men at det er tvil.

Vår påstand vil være at han overføres til tvungent pyskisk helsevern.