En somalier ble i 2005 dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og drapsforsøk på trikk nummer 17 i Pilestredet i Oslo.

En mann (53) som i 2005 ble dømt for drap og drapsforsøk på en trikk i Oslo, må fortsatt underlegges tvungent psykisk helsevern, mener påtalemyndigheten.

Den somalisk-norske mannen ble i mai 2005 dømt for å ha knivdrept 23 år gamle Terje Mjåland på trikk nummer 17 ved Bislett stadion 3. august året før, samt for drapsforsøk på fem andre personer.

I dommen for 13 år siden fastslo Oslo tingrett at den da 40 år gamle mannen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket etter at rettens sakkyndige slo fast at han led av paranoid psykose på drapstidspunktet. Han ble dermed dømt til tvungent psykisk helsevern.

Tvungent psykisk helsevern regnes ikke som straff, men er en strafferettslig særreaksjon som kan idømmes for inntil tre år av gangen. Formålet er å verne samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet.

Oslo tingrett har flere ganger etter dommen i 2005 besluttet at han fortsatt skal underlegges tvungent psykisk helsevern, senest i april 2015. Etter ordre fra Riksadvokaten ber Statsadvokatene i Oslo nå om at tingretten opprettholder denne særreaksjonen. Saken skal behandles i Oslo tingrett tirsdag 8. mai.