Riksadvokaten tiltaler Breivik etter terrorparagrafen, og legger i tråd med de to første rettspsykiaternes erklæring ned påstand om tvungent pyskisk helsevern. Det tas dog forbehold om at nye bevis, i særdeleshet den nye utredningen av massedrapsmannen, kan få påtalemyndigheten til å be retten om idømmelse av fengselsstraff i stedet. Så langt er dette omtrent som forventet, gitt saksgangen.

Lippestad sier følgende i en kommentar til NRK Hordaland:

Anders Behring Breivik er meget skuffet over at han kan bli dømt til tvungent psykisk helsevern. Han ønsker å bli dømt til fengsel, fordi han mener han er tilregnelig. Han opplever at han gjort disse handlingen ut fra rasjonelle vurderinger.

Det er en detalj i forsvarerens gjengivelse av sin klient som, i den grad det er autentisk, forteller noe om en tidsånd som tar bolig hos de fleste — hva enten de er strafferettslige tilregnelige eller ei. Breivik opplever nemlig at vurderingene han gjør er rasjonelle.

Av en eller annen grunn legges det i større grad enn før vekt på persepsjonen de involverte personene i en sak har om dens omstendigheter, mens objektive kriterier er havnet mer i bakgrunnen. Dermed kan en person som uten rimelig tvil har gjort seg skyldig i dette eller hint — korrupsjon, uforstand i tjenesten, whatever — bestandig ty til denne redningsplanken: Jeg opplever ikke at jeg har gjort noe galt.

Så derfor har samtiden av en eller annen grunn interesse av det dersom en massemorder som i egne øyne er en martyr, en perfekt ridder og sannsynlig fremtidig regent med 120 millioner tilhengere, opplever sine beveggrunner som rasjonelle. En gang i tiden ristet man bare på hodet av folk som trodde de var Napoleon, og konkluderte at de var klin hakke sprø.

Og dermed blir det lettere å lykkes for den som måtte ha interesse av å blåse opp en innbilt Napoleon til en rasjonell politisk kraft, hvis innbilte eksistens kaster glans over vedkommendes eget politiske prosjekt.

Tilregnelighetsspørsmålet er en samlet juridisk vurdering som ikke nødvendigvis skal følge automatisk av den medisinske utredningen, og uavhengig av sakens sterke politiske overtoner kan det kanskje hende det har en slags strafferettslig mening å ansvarliggjøre en person med psykotiske vrangforestillinger på den måten.

Men veien fra tilregnelighet til politisk kraft er et langt lerret å bleke, og det holder ikke at noen «opplever» seg som det siste for å gjøre dette opplevde om til noe objektivt, eller til en realitet utenfor vedkommendes hode.

 

– Breivik vil dømmes til fengsel

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.