Nytt

Den siste tidens finansuro i Europa og den forholdsvis svake veksten i USA, ser ut til å ha avstedkommet en global usikkerhet som er smittet over på økonomiene i Asia og Stillehavsregionen også. Indekser som måler den industrielle aktiviteten er i løpet av mai måned gått ned i både Kina, Sør-Korea, Taiwan, India og Australia.

Det er altså tale om PMI — Purchasing Managers’ Index — som på en skala fra 0 til 100 måler et høyt antall innkjøpssjefers forventninger om forestående innkjøp. En score på 50 viser at de jevnt over forventer innkjøp i samme omfang som tidligere, mens et lavere tall bærer bud om færre innkjøp. Denne og lignende indekser anses gjerne som bedre fremtidsindikatorer enn mye annet tallmateriale, fordi de fanger opp privilegerte innsikter hos sentralt plasserte personer, som normalt ikke kommer til uttrykk i offiselle tall for økonomisk aktivitet.

Kinas offisielle PMI falt fra 53,3 til 50,4 fra april til mai, mens en alternativ indeks produsert av en bank og et finansinformasjonsselskap viser et fall fra 49,3 til 48,4 — de sistnevnte er altså tall som ikke bare varsler mindre fremtidig vekst, men sågar en liten, for Kinas vedkommende oppsiktsvekkende, sammentrekning.

For Indonesia falt PMI i løpet av den siste måneden fra 50,5 til 48,1. Landet har dessuten fått underskudd på handelsbalansen. En dårlig nyhet er det også at den sørkoreanske eksporten falt for tredje måned på rad.

Går det mot en økonomisk bråstopp i Asia også?

 

Wall Street Journal: Sharp Slowdown in Asia Sounds Ominous Warning