Nytt

Tysk høyesterett har frikjent en 81 år gammel mann som på en kneipe protesterte mot at det fantes gasskamre.

Høyesterett mener det var snakk om en privat meningsytring og således må være beskyttet av ytringsfriheten.

Det kan man mene, men mannen er dømt i tre lavere rettsinstanser. Dermed skaper høyesterett presedens for en større toleranse.

I en knejpe i delstaten Thüringen blev der i 2005 vist en tv-udsendelse om Anden Verdenskrig. Til stede var en 81-årig nazist, der begyndte at skælde ud over jøderne. To dage senere vendte han tilbage til knejpen og gav værten en række blade med nazistisk indhold, der blandt andet er, at der ikke fandtes gaskamre under nazismen, og at mordene på seks millioner jøder er en løgn.

Tre tyske domstole har dømt manden for overtrædelse af straffelovens paragraf 130, ifølge hvilken det er forbudt at føre hadekampagner imod bestemte befolkningsgrupper. Forbundsforfatningsdomstolen, Tysklands højeste domstol, har nu ophævet disse afgørelser med den begrundelse, at manden har ret til ytringsfrihed. Dommen faldt allerede i november 2011, men den er først blevet kendt nu, og den har skabt voldsom kritik.

Dommerne frikender den 81-årige, fordi de mener, at der var tale om en privat samtale mellem værten og manden, og privatsamtaler er ikke strafbare. Dommerne ser også mildt på, at nazisten gav værten de nazistiske blade. ”Eftersom han kun gav værten ét eksemplar af hvert blad og jo ikke kunne vide, om værten ville smide bladene væk, kan der ikke være tale om et forsøg på at udbrede nazistisk propaganda”, hedder det i dommen.

Tysk domstol tillader løgne om holocaust