Statsvitenskapsprofessor Janne Haaland Matlary mener mangelen på politisk motstand som preger de økonomisk kriseridde EU-landene i Sør-Europa er uttrykk for det hun kaller rasjonell apati. Denne politiske apatien, som særlig preger ungdommen, aldersgruppen med høyest arbeidsledighet, er på lengre sikt fornuftig, og den er uttrykk for innsikt. De unge vet at protester med utgangspunkt i […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.