Janne Haaland Matlary setter det etiske skapet på plass i migrasjons­debatten: Hvert land har ansvar for sine borgere, og disse har ansvar for sine land. Velferds­turisme og befolknings­utskiftning er uetisk. Illegal migrasjon er ingen «menneske­rettighet».
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.