Nytt

Hver onsdag sier Aftens bypanel sin mening om aktuelle Oslo-spørsmål. Onsdag 21.mars svarer de på spørsmålet, hvordan blir Oslo i 2040. Norsk kultur ser ut til å være bortimot verdiløst når bypanelet uttaler seg. Det blir påpekt at innvandrere  har det vanskelig når de kommer til Oslo. Hvem ofrer en tanke til de norske barna som er minoritet i klasserommene på Oslos østkant? Under følger utdrag av deres svar.

Hannah Wozene Kvam. Skribent og medlem av gruppen Queendom.

Oslo kan ikke være en andedam hvor den norske kulturen skal forsvares med nebb og klør. Vi tilhører verden og har ikke enerett på vår plass. Vi må se mot Canada, som skryter av mangfoldet sitt og som ser mangfold som en ressurs og ikke en byrde.

Mads Wam Schneider. Lobbyist, skribent og trikkefører.

At mennesker har bakgrunn fra hele verden, gjør at Oslo blir mer verden. Husk at nasjonalstaten er en relativt ny idé, og bør på ingen måte være hellig. Jeg kan ha mer til felles med min etiopiske kollega enn jeg har med en etnisk nordmann fra Sinsen.

Margrethe Geelmuyden. Skribent og forfatter.

Det er krevende å komme hit og skulle bli en del av dette. Skal Oslo lykkes som flerkulturelt samfunn må vi åpne opp.

——————

Kall det gjerne politisk korrekthet og en utvanning av de enkelte kulturer, men i sum er USA et vellykket eksperiment med fredelig og produktivt mangfold. Dette må vi få til i Oslo. Ellers kan det bli tøft.

Erling Dokk Holm- Førsteamanuensis ved Markedshøyskolen.

Eliteskolene vil være helt mørke i huden, og etniske norske foreldre vil klage over at deres barn ikke har en sjanse mot de hardt arbeidende asiatene.

Det er en som skiller seg ut. En som prater om å være norsk.

Ulrik Imtiaz Rolfsen. Regissør og forfatter.

Norske menneskerettigheter (kvinners-, barns- og arbeideres rettigheter) er etter mitt syn et verdifullt trekk ved det norske samfunnet. Noe som våre forfedre og mødre har kjempet for. Vi har allerede sett at en del innvandrere har ulik praksis når det gjelder barns og kvinners rettigheter. Om vi ikke med stolthet insisterer på at de samme menneskerettighetene gjelder for alle borgere, vil vi få problemer.

————-

Den største faren er om innvandrere får fortsette med å hente ektefeller og arrangere ufrie ekteskap for sine ungdommer som er vokst opp her. Da får disse barna repetert eventuelle brudd på menneskerettighetene. Da går vi glipp av det fremskrittet hver generasjon kan bidra med.

Artikkelen er ikke å finne på nett i skrivende stund.