En fotoutstilling skal sette fokus på det positive i bydel Stovner. Det er lokalbefolkningen selv som skal ta bilder som skal stilles ut.  Disse skal være med på å skape tilhørighet og identitet til bydelen. Man ønsker å få til en debatt om toleranse og integrering, en debatt som var i gang en periode i våres etter en rekke artikler i Aften. En debatt som påpekte at Oslo segregeres og at etnisk-norske tildels har det vanskelig i deler av Groruddalen.

Hvor ofte leser man ikke mediers stigmatiseringer av Groruddalen? Nå oppfordres det til å fange lokal identitet med kameralinsa som et bidrag i utstillingen «Min dag på Stovner».

Fotoutstillingen organiseres ved at beboere på Stovner oppfordres til å ta bilde av «sitt» Stovner, der målet er å skape en sterkere følelse av tilhørighet og identitet.

– Hva er egentlig et lokalsamfunn? Jeg håper vi klarer å synliggjøre de multilokale impulsene som finnes i bydelen gjennom utstillingen, sier Ali Reza Nouri fra One People.

– På sikt har vi et ønske om å få igang en debatt om toleranse og integrering. Etter at fotoutstillingen i Bydel Stovner er ferdig, er meningen å videreutvikle prosjektet ved å gi stafettpinnen til de andre bydelene i dalen, fortsetter Åsmund Gylder fra One People.

Senere ønsker man å få med vestkanten på tilsvarende fotoutstilling, og håpet er at dette kan bryte ned fordommer mellom øst og vest. Den økende segregeringen i Oslo, er den drevet av fordommer, eller søker rett og slett folk med ganske lik bakgrunn sammen?

– På sikt kan vi oppfordre bydeler på vestkanten til å delta, slik at vi kan forene hele Oslo. Dette kan være med på å bryte ned fordommer mellom vestkant og østkant, mener Gylder.

http://www.groruddalen.no/fotografer-den-lokale-identiteten.4967318-77747.html
rafe