Fra underrepresentasjon til overrepresentasjon: Over halvparten av Arbeiderpartiets innvalgte bystyremedlemmer har innvandrerbakgrunn. Valgforsker tror det skyldes organisert kumulering.

11 av 20 Aps bystyremedlemmer i Oslo de neste fire årene har innvandrerbakgrunn. Andelen økte kraftig gjennom ekstra personstemmer gitt i valget, skriver Dagens Næringsliv.

Valgforsker Tor Bjørklund mener at innvandrere systematisk stemmer opp sine egne.

– I Wien fant man at muslimer fikk sine oppover på listene gjennom oppfordringer til felles opptreden i moskeene. Alt tyder på at det er tale om det samme i Norge, selv om vi ikke vet det sikkert, sier Bjørklund til avisa.

Spisskandidat Libe Rieber-Mohn sier det ikke er noe problem. Men hvis det skal så lite til for å bli overrepresentert, setter det nok en støkk i både Arbeiderpartiet og andre partier. Hvor representative og kvalifiserte er de innvalgte og hva med den demokratiske balansen?

Underliggende er gruppetenkningen: skal man favorisere sin egen gruppe? skulle ikke demokratiet handle om personer, ikke grupper? Stemmeorganiseringen inviterer til noen refleksjoner som ikke er bare hyggelige. Arbeiderpartiet er innvandrernes foretrukne parti. Nå kan tiltrekningen gi høyst uforutsette konsekvenser.

Innvandrerne kuppet Ap i Oslo