Innenriks

Foran valglokalet for forhåndsstemmer på Grønland i Oslo står en listebærer som driver pågående verving av velgere for nummer 39 på Aps liste, Elvis Chi Nwoso. Dagbladet opplevde det selv da de oppsøkte stemmelokalet. Reportasjen etterlater ingen tvil om at det var et forsøk på påvirkning, i pågående forstand.

Men Nwoso har ingen motforestillinger. Mannen som driver stemmesanking gjør det på hans vegne og med hans viten og vilje.

Elvis Chi Nwosu, Ap-kandidaten som Dagbladets utsendte ble oppfordret til å stemme på, bekrefter at det står en person på Grønland med T-skjorte med navn og kandidatnummeret til Nwosu, og deler ut stemmesedler.

– Han jobber frivillig for å kumulere meg lenger opp på Aps valgliste. Han har full rett til å stå utenfor valglokalene og dele ut lister, sier Nwosu.

Bystyrekandidaten mener at hovedgrunnen likevel er å få de med innvandrerbakgrunn til å benytte seg av valgretten, og kjenner ikke til opplysninger om at hans listebærer skal ha vært pågående, eller rettet seg mot de med innvandrerbakgrunn

Hvis Dagbladet henvender seg så vet han at mannen er pågående. Svarene Nwoso gir virker snarere å være bortforklarende: Hvorfor står mannen på Grønland og ikke i Ullevål Hageby?

Ordfører Fabian Stang misliker sterkt det han hører og ber folk «ikke stemme på slike mennesker».

Det er ikke første gang noen forsøker å påvirke innvandrere til å stemme på seg. Ved forrige kommunevalg ble det delt ut penger i Drammen.

I Tower Hamlets i London har påvirkningen kommet mye lenger, og det er islamistene som står for den. Med det sterke innslag av gruppeatferd som finnes i muslimske miljøer, er det fristende å kapre stemmer. Grensen mellom påvirkning og press er flytende.

Men det er en problemstilling Ap i Oslo ikke vil se. Det er ikke sikkert det er den smarteste måten å reagere på.

Arbeiderpartiets partisekretær i Oslo, Siri Gåsemyr Staalelsen, mener det er spennende at kandidatene ved lokalvalget kan kumuleres inn til fast plass.

– Oslo Arbeiderparti er opptatt av at alle våre frivillige og kandidater driver valgkamp på en skikkelig måte. Dette snakker vi med våre kandidater om, og det vil fortsette med, sier Staalelsen til Dagbladet uten å kommentere Nwosus valgkampstrategi.

Staalelsen synes Stang opptrer sleipt, det viktigste er at folk bruker stemmeretten. Virkelig? Er det ikke viktig med fair valg?

Valgforsker Bernt Aardal tør å uttrykke betenkeligheter:

– Det virker som om listebærerne er plassert der av kandidaten som de ber velgerne krysse av på, sier valgforsker Bernt Aardal til Dagbladet.

Han har fulgt de siste kommune- og stortingsvalgene tett, og forteller at valgkampen har forandret seg mye i løpet av de siste ti åra.

– I utgangspunktet er det å rette seg mot spesielle målgrupper blitt veldig vanlig. Sånn har det alltid vært, men de innvandrerne som for eksempel er analfabeter har ikke satt seg inn i hva norsk politikk går ut på. Å påvirke slike velgere rett før de avgir stemme er å bevege seg i en gråsone, sier valgforskeren.

Men kommunens egen ansvarlige søker tilflukt i det nøytrale og formelle. Det er også et signal, som vil bli lagt merke til:

Fungerende kommunikasjonsansvarlig for Valg i Oslo, Maren H. Blaalid, har foreløpig ikke fått inn meldinger om pågående listebærere ved årets valg.

– Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets valghåndbok omfatter ikke lovens forbud mot valgagitasjon området utenfor den bygningen der valglokalet ligger. Det foreligger heller ingen retningslinjer for listebærere i Oslo kommune. Likevel har vi ikke fått inn meldinger om pågående listebærere, sier hun.

 

Dagbladet kunne kostet på seg henvisninger til hva som skjer der muslimske kandidater henvender seg spesielt til trosfeller. Der skjer det en balkanisering av velgermassen. Det er ikke helt det samme som at bønder stemmer Senterpartiet, selv om noen sikkert vil fremstille det slik.