Nytt

Sterke krefter er i sving for å omgjøre Stiklestad Nasjonale Kulturhus i Nord-Trøndelag til multikulturelt fredssenter, hvor islam får en sentral plass. Det er den internasjonale organisasjonen ”Religioner for fred” som fronter prosessen, hvor et politisk team rundt den tidligere Sp-politikeren og Oslo-bisp Gunnar Stålsett bereder grunnen sammen med en knippe politiske koryfeer.

Denne delikate politiske prosessen synes å ha pågått under overflaten i flere måneder. I en stort oppslått artikkel i Trønder-Avisa lørdag 2.juli presenteres konseptet, hvor en innledende internasjonal fredskonferanse skisseres i regi av verdensorganisasjonen ”Religioner for fred”.

– Vårt engasjement for verdenssamfunnet kan brukes til å etablere et permanent forum for dialog, der multireligiøse konflikter eksponeres og tas på alvor, og hvor målet er forsoning, sier Gunnar Stålsett til Trønder-Avisa. Han ønsker seg et stort fredssenter på Stiklestad, og viser til Oslo-prosessen som eksempel til etterfølgelse.

Stålsett er selv avbildet foran en stor moske både i forsideoppslaget og inne i avisa. For mindre enn tre år siden ble SS-fangeleiren Falstad i nabokommunen Levanger omgjort til fredssenter, med en stor hovedbygning på to etasjer ribbet for minner om fortiden, bortsett fra et avgrenset kjellerlokale med plakater og bilder. Fredssenteret på Falstad har nå en fast post på det årlige statsbudsjettet, på linje med flere tilsvarende sentra i landet. Nå er turen kommet til Stiklestad.

-Dette er spennende og inspirerende. Og ikke minst en viktig sak, sier direktør Turid Hofstad ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Hun bekrefter at det for lengst er opprettet dialog med verdensorganisasjonen Religioner for fred, i første rekke med tanke på ”-en prosess frem mot en konferanse neste år”. Slike konferanser er ofte startskuddet for meget konkrete tiltak i slike forband.

Hovedpoenget fra Gunnar Stålsett er at Stiklestad skal bli en arena for politikk og religion, altså en betydelig faneflukt bort fra det senteret representerer i dag, som nasjonalsymbol med vekt på kristningen av Norge.

Stålsett er et kjent navn fra alle opprop og underskriftskamapanjer som den Moskva-tro delen av vår hjemlige fredsbevegelse turnerte gjennom 1970- og 1980-årene, ofte med Berge Furre som edderkopp. I dag er Gunnar Stålsett leder for den internasjonale organisasjonen ”Religioner for fred”. I Trønder-Avisa nevnes året 2030 som et strategisk mål for en prosess som nå skal ta til, uavlatelig høyt over hodene på det som er av folk og lokalpolitikere der ute.

Åse Kleveland har akkurat blitt valgt inn i det nye styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Hun har tidligere vært kulturminister og leder for Rikskonsertene. Men det hun har brukt en god del av sitt engasjement og tid på, umiddelbart før styrevervet på Stiklestad, er rollen som styreleder i Human-Etisk Forbund. Klevelands nærvær på Stiklestad kan klart tolkes som en ingrediens i den kommende glideflukten bort fra identiteten institusjonen i sin helhet er tuftet på.

Årets gjest under Olsok-spelet på Stiklestad er utenriksminister Jonas Gahr Støre, og han vil utvilsomt formulere seg i retning av det multikulturelle, globale og nasjonale perspektiv, slik han ser verden, sammen med en politisk elite som i maktperspektiv har usedvanlig selvsikkerhet og meget høye kneløft for tiden. Ikke minst i det politiske og ideologisk ladede forsøket på å omstøte nasjonalsymbolet på Stiklestad slik at det passer inn i en ny politisk korrekthet.

Da trubaduren Bjørn Alfzelius foran en stort og ungdommelig publikum skulle holde konsert i amfiet på Stiklestad for noen år siden, åpnet han med å harselere og ironisere over kristendommen, Olav den Hellige og Slaget på Stiklestad. Det utløste umiddelbart en høyst uventet buing fra publikum, som etter hvert buet så intenst at det både ødela konserten humøret til den nå avdøde svenske trubaduren. Det den politiske eliten nå – og stadig med støtte fra overnasjonale organisasjoner – legger opp til på Stiklestad, kan utløse en buing som blir mye mer rungende enn det Alfzelius klarte å utløse. I sin ytterste konsekvens kan forsøket på å introdusere Islam på Stiklestad virke stikk motsatt av intensjonen: Det kan utløse uforutsigbare konflikter som aktørene ikke aner eller forstår rekkevidden av i dag. Gunnar Stålsett, Åse Kleveland og Jonas Gahr Støre er alle representanter for en stadig mer arrogant politisk elite som med sin bakvegg av NGO’er, innarbeidede medie-nettverk og ordlister med fredsmetaforer synes å ha bygd inn farlig mange filtre overfor vanlige folk der ute, og ikke minst overfor de følelsene som der måtte råde. I et demokrati kan det være farlig å glemme det folket man som leder er satt til å handle på vegne av. Forsøket på å introdusere islam på Stiklestad kan like gjerne sees i en konflikskapende dimensjon, hvor begeret renner fullt og trønderne griper til sine ljåer, kornstaur og spett og kommer settende; denne gang riktignok med korset som symbol. En bør med andre ord slett ikke undervurdere eksisterende grunnstemninger i dette landskapet, og i særdeleshet ikke historien. Prosjektet Stiklestad Nasjonale Kulturhus som multikulturelt fredssenter er uttrykk for en politisk arroganse som kan bli meget kostbart, ikke minst i et valgår. Nettopp derfor synes mye i denne prosessen å pågå bak de politiske kulissene.

Roy Vega

http://www.t-a.no/nyheter/article168798.ece