Hvis noen har lurt på hvor grensen går for hvor mye flerkulturelt tøv nordmenn er villig til å finne seg i, så kan svaret meget vel være Stiklestad.

Det er nå lansert et opprop og en aksjon mot planene om å legge et flerkulturelt senter til stedet der Hellig Olav falt. Tiden vil vise hva det kan avstedkomme.

Men det er skjær i sjøen. Det er uhyre viktig at de som tar initiativ har tungen rett i munnen. Ikke alle formuleringer i oppropet er like heldige.

Sleivete bemerkninger kan virke som en invitasjon til folk som ikke helt forstår at ett overtramp ikke legitimerer et annet.

Det heter ellers i innledningen til oppropet:

2. juli 2011 kunne Trønder-Avisa i en stort oppslått artikkel fortelle om planer for å omgjøre Stiklestad Nasjonale Kultursenter til et multikulturelt senter for politikk, flere religioner og ”dialog”.

Prosessen synes allerede å ha startet med årets Olsok-program: Ved invitasjonen av årets Olsokprofil, utenriksminister Jonas Gahr Støre – som gjennom sin monolog over noen dager på Stiklestad er ute og lanserer resonnementer og retorikk som peker i samme retning som det tidligere Oslo-biskop og politiker Gunnar Stålsett kunne legge fram for Trønder-Avisa 2. juli. Vi er helt uenige i en slik prosess, og etablerer en landsomfattende aksjonsgruppe, som vil iverksette ulike markeringer og demonstrasjoner mot dette – allerede under årets Olsok, og for øvrig under hver eneste Olsok så lenge forsøket på omlegging av Stiklestad pågår:

Under følger oppropet til aksjonen. Her vises det til historien, fra Frostating og fremover. Dette er alvorlige saker. Derfor burde man unngått flåsete bemerkninger av typen:

Den ”dialogen” man mener å introdusere nettopp her, burde kanskje ha et langt bedre utgangspunkt, eksempelvis i Medina i Saudi-Arabia? Utenriksminister Jonas Gahr Støre, statsminister Jens Stoltenberg og tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett burde kanskje begynne der? Gjerne med godt trimmede kameler, egen ørken og egen kirkegård hadde vi nær sagt.

Saken er for viktig til å skjemmes av slike morsomheter.

 

STIKLESTAD-AKSJONEN AV 2011 MOT MULTIKULTURELT SENTER PÅ STIKLESTAD!
_________________
Stiklestad er et solid historisk og nasjonalt fotavtrykk og samtidig et svært synlig veimerke i Norgeshistorien, primært knyttet til kristningen av Norge. Olav Haraldsson har også betydning i dette bildet, han driver – til tross for sin død på slagmarken – prosessen inn i en ny tid, i det vi fikk et landsomfattende styringsapparat som var nasjons- og statsbyggende og faktisk peker helt inn i vår tid. En ny og viktig epoke kom i 1030, som isolert sett blir til et tydelig veimerke, en visjon, et konsept, kort sagt et vannskille i vår historie på veien til et mer sivilisert samfunn. Stadig med Stiklestad som sterkt symbol og historisk fotavtrykk! Dette er slett ikke tiden for å vanne ut slike veimerker og fotavtrykk. De bør tvert i mot gjøres mye mer synlige.

Det handler definitivt om et solid stykke kulturhistorie som er jo unik for oss, som har med våre røtter, vår identitet, våre verdier og våre tradisjoner å gjøre. I Frostatingsloven kan vi lese klart og tydelig: ”Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødelegges!” Grunnloven bekrefter dette, og heller ikke den skal forandres over hodene på oss! Moseloven og Kristenretten går hånd i hånd og entydig inn i grunnsteiner og byggesteiner i vår kulturarv. Verdier som var, og er, samfunnsbyggende med sine normer og lover, som vi så gjerne deler med andre. Skal så andre religioner introduseres her, inne ved våre kulturhistoriske røtter, er det med fare for utvanning og forvitring av det fundament vår nasjon er bygd på!

Vi ser begrepet ”dialog” introduseres udefinert og kan på linje med like diffuse fredsbegrep lett misbrukes som en retorisk og politisk brekkstang i hendene på en maktelite, i forsøk på å utvanne hele Stiklestad som solid veimerke i Norgeshistorien; for så å introdusere helt andre og for oss fremmede religioner i et nytt konsept for et ”multikulturelt senter.” Det blir helt galt! Hvorfor her? Dette handler også om forsøk på å introdusere andre ideologier som ikke bare utfordrer våre historiske røtter og kulturarv, det utfordrer også vår frihet og vårt demokrati. Det Norge trenger nå er det stikk motsatte. Det er tegn på at kunnskapsløsheten, likegyldigheten og historieløsheten øker på. Vår historie, våre verdier, vårt demokrati og våre identitetsmerker må gjøres tydeligere også for nye generasjoner. Verdier som var, er og fortsatt skal være samfunnsbyggende med sine normer og lover, som vi så gjerne deler med andre, men utgangspunktet er selvsagt – på våre egne premisser, ikke diktert av en politisk elite.

Frostatinget er blant de klart eldste og også det tydeligste lovsystemet i Norge. Gjennom Moseloven og Kristenretten, ved jødisk-kristne byggesteiner som peker flere tusen år tilbake – kom siviliserte omgangsformer, samtidig som vi står ved demokratiets vugge. Dette er støpeformen, plattformen og omrammingen som gav oss en nasjon, som gav oss vår frihet, som mange av våre forfedre har gitt sitt liv for å kjempe for – og som fortsatt betyr mye for oss og for vår tid. Vi syns fortsatt dette er verd å kjempe for. Så ikke ta historien fra oss! Når det er nevnt, vi trodde det skulle holde med ett slag på Stiklestad i sakenes anledning.
Det er helt meningsløst å gjøre om Stiklestad, av alle steder, til senter for flere religioner, inklusive Islam, slik tidligere Oslo-biskop og politiker Gunnar Stålsett og den politiske eliten nå legger opp til – høyt over hodene på oss. Det hele bekrefter et økende demokratisk underskudd. Hvor er vår stemme oppe i dette?

Den ”dialogen” man mener å introdusere nettopp her, burde kanskje ha et langt bedre utgangspunkt, eksempelvis i Medina i Saudi-Arabia? Utenriksminister Jonas Gahr Støre, statsminister Jens Stoltenberg og tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett burde kanskje begynne der? Gjerne med godt trimmede kameler, egen ørken og egen kirkegård hadde vi nær sagt. Igjen: Stiklestad er ikke stedet for et ”multikulturelt” eksperiment og politiske fraser knyttet til en udefinert dialog eller diffuse fredsbegrep.

Hvor er politikerne som vil verne våre verdier? Hvor er våre biskoper? Hvor er våre kristne ledere? Har de ingen stemme som speiler våre reelle verdier lenger, vil vi forbeholde oss retten til å velge nye ledere, som er bedre i stand til å speile det folk de er satt til å betjene under demokratiets tydelige hjørnesteiner – mer på linje med det vi her har nevnt og med den kulturarv som peker tilbake nettopp til Stiklestad i 1030. Per Sivle skrev det slik i diktet Tord Foleson:

Mannen kan siga, men Merket det maa
– i Noreg si Jord som paa Stiklestad staa.

Og det er det stora, og det er det glupa, at Merket det stend,
um Mannen han stupa.

Vi slår ring om Norges merke på Stiklestad!
Ikke ta historien fra oss!
Ikke ødelegg våre historiske røtter!
Ikke ødelegg våre verdier og vår kulturarv!
Vern Stiklestad for etterslektene – og fra nye politiske og religiøse eksperimenter!
_____________________________________________________
I interimstyret for aksjonen sitter foruten undertegnede, som er aksjonskoordinator:
Ragnhild Heggdal, Levanger (Sekretariat-funksjon)
Arnhild Gjendem, Oslo (Sekretariat-funksjon)
Greta Aune Jotun, Trondheim

(Flere vil komme til etter konstitueringen av aksjonsgruppen den 26. juli).

Viser ellers til historikeren Roy Vegas kritiske artikkel om forsøket på å omgjøre Stiklestad til multikulturelt senter på nettstedet document.no. Denne artikkelen, sammen med artikkelen i Trønder-Avisa 2. juli, utløste den landsomfattende aksjonen, men fortsatt sentrert om Stiklestad.
_______________________________________

For Stiklestad-aksjonen av 2011,
Eivind Lundager
Treffes på tlf: 92431570 Email: lundager@online.no