Selv om det foreløpig ikke er blitt noe av Gunnar Stålsetts våte drøm om et multireligiøst senter på Stiklestad, må det ikke herske noen tvil om at Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) er i multikulturens tjeneste. Akkurat slik som alle kulturinstitusjoner som drives for statlige midler, må også SNK være lydig mot den hånd pengene kommer fra.

I år har SNK valgt OSS som tema for Olsokdagene. Temaet har en sterk samtidsrelevans, skriver direktør for SNK, Turid Hofstad i programmet, der hun også nevner noe om dagens politiske klima.

I dagens samfunn ser man et politisk klima med et stadig større fokus på oss og dem, og brytninger mellom globalisering og nasjonal proteksjonisme. Under årets olsokdager ønsker vi derfor å se nærmere på idéen om OSS både i fortid og nåtid.

Ideen om OSS i fortid og nåtid, kunne vært et svært interessant tema om man behandlet det med åpenhet og undring. Ja, for hvem er vi nordmenn? Hva har formet oss? Stiklestad, kristendommen, reformasjonen – hva har dette betydd for hvem vi er i dag? Hvilken arv har vi felles med resten av Europa? Hva skiller kristendom og andre religioner? En tro oppstått blant slaver og med en fredsfyrste som forbilde, kontra en tro som erobret med sverd og med en kriger i front – har det noen betydning? Oss og dem? Hvem inkluderer, og hvem ekskluderer? Hva ligger i bunn når gamle og nye nordmenn, gamle og nye europeere agerer og reagerer så forskjellig? Her er mange interessante spørsmål, men dessverre tyder ingenting på at de vil bli besvart med ærlighet og sann innsikt.

SNK vil isteden følge multikulturens strenge pensumkrav, og da vet vi hvordan «oss og dem» skal tolkes. Tolkingen må si noe om at nordmenn er seg selv nok, og at nye nordmenn på grunn av OSS havner i utenforskapet. Det er i korthet historien som Det nye Norge prenter inn i alle mennesker som hører den norske stat til.

SNK har i år valgt mannen som fremfor noen har bygget seg opp på tragedien 22. juli, 2011 som årets Olsokprofil. Det er bemerkelsesverdig hvordan Geir Lippestad har kunnet bruke 22. juli til å skaffe seg både ære, penger, politisk innflytelse og kjendisstatus på det forferdelige ABB gjorde mot Norge denne dagen. Geir Lippestad er Ap-mannen som fikk lov å høste egne fordeler av terroren som rammet så hardt.

I år blir han løftet inn på Stiklestads talerstol der både kronprins og tidligere statsministre har stått før ham. Lippestad har kanskje ikke samme pondus som kronprins og eks-statsministre, men han er minst like opptatt av den multikulturelle agenda som mange av de andre som siden 2001 er gitt taletid på Stiklestad.

I kronologisk rekkefølge fra 2001 har disse vært olsokprofiler: Tor Åge Bringsværd, Jostein Gaarder, Karsten Alnæs, Thomas Hylland Eriksen, Kåre Willoch, Gudmund Hernes, Gunnar Stålsett, Anne Aasheim, Jan Egeland, Ingelin Killengren, Jonas Gahr Støre, Dick Harrison, Guri Hjeltnes, Børge Brende, Kronprins Haakon Magnus, Sidsel Wold og Geir Lippestad.

Lippestad har valgt «Menneskeverd i møte med toleransens ytterpunkt» som tittel på sitt foredrag. Og med denne tittelen ligger alt til rette for et foredrag som ligger trygt innenfor det rådende politiske paradigmet. SNK vet at Lippestad har de riktige meninger, det er derfor ingen risiko å invitere han. Lippestads politiske preferanser og hans suksess henger naturlig nok sammen. Lippestad er et godt valg for SNK. Stiklestad er blitt misjonsmark for den nye tid.