I dag 3. august avsluttes Olavsfestdagene. Disse nasjonale festdagene som er knyttet opp mot olsok, kristningen av Norge og Olav den Hellige. Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har siden 1996 hatt i oppgave å formidle kunnskapen om helgenkongen og hans betydning for utviklingen av en nasjon bygget på kristne verdier. Når SNK har bestemt at Stiklestad også skal være et sted for refleksjon om verdier i bredeste forstand, både religiøse, politiske og kulturelle, må man med rette kunne si at mandatet utvannes til det meningsløse.

Planen ser ut til å være en avkristning av Stiklestad.  Alt går imidlertid ikke helt etter SNKs planer. Gunnar Stålsett mislyktes i sitt dialog-framstøt og forslag om multireligiøst senter på Stiklestad. Han fikk riktignok gjennomført noen reiser og et dialogmøte med imamer til stede, men Stålsetts  idè om et multireligiøst senter på Stiklestad fant ingen klangbunn her i Trøndelag.  Både Stiklestad-aksjonen og hete debatter i lokalpressen, viste nok en større motstand til å endre Stiklestad enn hva biskop og andre dialogister hadde regnet med.

I år er retorikken endret, men ikke innholdet i planene. Nå snakkes det ikke så mye om dialog og multireligiøst senter. I år har man endret litt på talemåtene.  Nå fremmes tanken om et religiøst uavhengig senter. Det multireligiøse senteret er altså byttet ut med et religiøst uavhengig senter. Det er avdelingsleder ved SNK Ingegerd Eggen som har tatt til orde for dette. Bente Erichsen, den nye styrelederen for SNK, mener også at «det er en god tanke i vår tid» at senteret «må være religiøst uavhengig». Heldigvis har både professorer, journalister og politikere reagert og satt fr Eggen, fr Erichsen og SNK på plass. Både Øyvind Håbrekke (Krf) og kirkehistorieprofessor Hallgeir Elstad kaller utspillet for misforstått toleranse. Jeg kaller det planlagt og meningsløs intoleranse. En intoleranse mot kristendommen som mangler sidestykke i moderne tid. Stiklestad som et religiøst uavhengig senter? Hele arven rundt hellige Olav og Stiklestad handler nettopp om brytningen mellom en gammel hedensk tid og en ny kristen tid. Et religiøst uavhengig Stiklestad? Det er som å ha et partinøytralt Høyre eller AUF, eller et religiøst uavhengig Mekka. Det er med andre ord fullstendig meningsløst.

Visst var hellige Olav en krigerkonge. Han var viking, men det er ikke derfor vi feirer olsok. Vi feirer olsok fordi Olav ble en kristen mann og innførte den kristne troen i landet vårt. Sankt Olav skjermet den syke, den fattige, den vergeløse. Han vernet barnet og de svake. Olavsarven la grunnen for Kristenretten og for Grunnloven vår. Sankt Olav er vernehelgen for barn, for syke og for de fattige. Dette er arven fra Olav den Hellige.

Dersom Eggen, Erichsen eller andre vil ha et multireligiøst eller religiøst uavhengig dialogsenter, så har vi et langstrakt land. Det er bare å finne seg et sted. Dere skal få dialogisere på verdinøytral grunn så mye dere vil. Men hold dere unna Stiklestad!

 

http://www.nettavisen.no/politikk/article3657854.ece

http://www.vl.no/troogkirke/vil-gjore-stiklestad-religionsnoytral/