Under all rydding som må til når man er på flyttefot, kommer man over gamle og glemte ting. I går kom jeg over en forside fra Aftenposten onsdag 19.november 1997. På denne forsiden så meldes det om bekymring over utviklingen i Groruddalen.

Forskere advarer om at Groruddalen er i ferd med å overta problemene til Oslo indre øst. Andelen av arbeidsledige og beboere med dårlig helse, lav utdannelse og trygd stiger. -Utviklingen er bekymringsfull, mener Terje Wessel ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Men den samme forsiden hadde også plass til en med langt mer positiv innstilling til Groruddalen.

-Det er feil å fremstille Groruddalen som en dal av elendighet. Spør du dem som bor her, sier de at de trives. Slik imøtegår sosialsjef Unni Saltveit ved Ellingsrud sosialsenter dem som mener at Groruddalen er i ferd med bli oppsamlingsplass for folk med sosiale problemer.

Nå i år, snart 14 år senere har mange tusen nordmenn, ja de etniske, flyttet ut av Groruddalen. Vi vet med sikkerhet at flere skoler har store språkproblemer, enkelte boområder preges av forsøpling og forfall. Men de fleste boområder ser ennå bra ut, ikke minst takket være vaktmestertjenester som rydder opp. Våren 2011 har den diagonale aksen Vestli – Haugenstua – Høybråten/Furuset de siste månedene opplevd bilbranner, gjengoppgjør, massiv ruteknusing på en av skolene, en mann funnet drepet samt ran på åpen gate.

Med dette i bakhodet er det med stor forundring man leser om politikernes stadige tro på en positiv utvikling av Groruddalen.

Da stat og kommune møttes til sitt årlige møte i Groruddals-satsingen fikk de ikke bare se ett, men flere resultater av sitt fruktbare samarbeid.

Selve møtet foregikk nemlig i den restaurerte kommunale boligen i Grorudveien 3 – og det var aller første «sammenkomst» i boligen etter at den sto ferdig før

Den gamle boligen er flott, men hjelper det med opprusting av den gamle trebygningen når bilene brenner på Haugenstua 3 kilometer unna?

Anders Røberg-Larsen ser at Groruddalen er dalen for muligheter. Men det må satses riktig. Han er opptatt av kollektivtransporten i dalen, og det er ikke vanskelig å være enig i at dette er en viktig sak, men er det her skoen trykker mest i Groruddalen? Hjelper satsing på en bedre kollektivtransport mot de virkelige utfordringene, de vi ser i skolen? Videre drømmer han om en mer samlet by hvis boligmassen blir mer blandet enn i dag. Er det mulig å tro på at en mer blandet boligmasse vil forene somaliere, nordmenn, afghanere og tyrkere slik at vi står mer samlet?

– Groruddalen er først og fremst mulighetenes dal, men det fordrer at man prioriterer riktig i årene framover, sier Røberg-Larsen.

Selv trakk han fram utvikling av lokal og regional kollektivtransport som viktig – i tillegg til at nye boliger må bygges med kvalitet.

– Groruddalen er rede til å ta sitt ansvar for befolkningsveksten i Oslo, men hele byen må tas i bruk. Områder med ensidig blokkbebyggelse må få småhus og rekkehus, og småhusområder må tåle innslag av blokker og høyhus. Bare på den måten kan vi også oppnå å få en mer samlet by for alle, mener han.

Inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) er svært positiv, men han innrømmer muligheten for å mislykkes. Lysbakken nekter å prate om problemer med innvandring. Det er stadig levekår og levekårsutfordringer han bringer på banen. Det må være lov å kalle en spade en spade. I dette tilfelle så er fakta at politikerne i stor grad har byttet ut en norsk befolkning som har bakgrunn fra et avansert samfunn, med folk fra tilbakestående land.  Mange har med seg en kultur og religion som gjør det vanskelig å få til et positivt samspill med innfødte nordmenn og andre nykommere. I Lysbakkens verden er det kun levekår det er snakk om. Tror Lysbakken at det bor en gjennomsnittlig nordmann i enhver innvandrer?

Inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) har stor tro på at man vil lykkes med å løse utfordringene knyttet til integrering. Han la likevel ikke skjul på at det er i Groruddalen man vil se om man lykkes eller mislykkes.

– Gjennom Groruddals-satsingen kan vi gjøre det vi mener må til for å lykkes. Jeg mener det er grunn til å være optimistisk, sier han.

Lysbakken sa også at det er aller viktigst å ha fokus på levekårsutfordringer.

Lykke til Lysbakken!

http://www.groruddalen.no/optimismen-raader.4914095-77747.html