NRKs Sidsel Wold nektet å stille på SKUP-konferansen for å diskutere dekningen av Israel med talskvinne for IDF, Avital Leibovich. – Hvorfor skal jeg møte en representant for en okkupasjonshær? spør Wold.

En slik uttalelse tyder på at Sidsel Wold begynner å få forskrudde oppfatninger. Hvis hun av prinsipp ikke vil diskutere med IDF fordi det er en okkupasjonshær – slik intervjuet med Journalisten.no tyder på – har hun beveget seg over i et politisert landskap som er uforenlig med å være NRK-korrespondent. Da er hun kampanjejournalist.

Wolds dekning av Israel minner mer og mer om nettopp det. Det er oppsiktsvekkende at hun vil ha slike uttalelser på trykk som de hun serverer Journalisten.

Det andre argumentet for ikke å ville snakke med IDF er at en talsperson derfra kun kommer med spin og bortforklaringer.

– Jeg kan ikke se at det har noen hensikt at jeg krangler med IDF om detaljer. Det de kommer med er spin og unøyaktigheter. Hva skal komme ut av en slik debatt?

Men da er det ganske mange Wold ikke kan møte til debatt. Eller er IDF noe spesielt?

Wold kommer med uttalelser som tyder på det. Hun påstår at hun ikke visste at hun skulle møte Leibovich. Men dette har ligget ute på SKUPs hjemmeside i lang tid. Da hun ble klar over det, nektet hun å stille.

– Jeg har ingen interesse av å bli dratt gjennom søla.

Den israelske ambassaden har klaget NRKs dekning inn for Kringkastingsrådet. Åtte av 16 klager handler om Sidsel Wold. Det tør være noe av forklaringen på utbruddene.

Leibovich kunne fortelle at Wold aldri har vært i kontakt med IDF. Hun fant det spesielt.

Wold forsvarte seg med at hun har dekket IDFs tilbaketrekking fra Gaza – som var i 2005, og hadde en positiv reportasje om israelske soldater i forbindelse med Libanon-krigen, som var i 2006.

Derfor takket Sidsel Wold nei til Skup