Nytt

Den mest ideologiske av de tre terrorisiktede, uiguren Mikael Davud, truer med sultestreik. Han har fått eget kasserollesett og egen mat, men det er ikke nok. Han kan ikke spise mat i et kjøkken hvor det også er tilberedt svinekjøtt.

Slikt forekommer også i norske barnehaver, der svin ikke kan lages i samme ovn som mat muslimer skal spise. Galskapen er på full fart inn i hverdagen.

Hverken NRK eller Dagbladet greier å stille spørsmålet om dette er krav som det går an å anse som rimelige, eller fornuftige. Man kaller det religiøst begrunnet, men er det det? Er det ikke snarere snakk om et tiltagende hysteri?

Hvis det hadde dreid seg om en annen type sekt ville man trolig henvist fangen til en psykolog/psykiater.

Davud får egen mat, egne kasseroller. Men det er ikke nok. Tidligere fikk han mat av sin advokat, men han har fått det for seg at det strider mot hans religion å bli kroppsvisitert, dvs. å kle av seg og vise seg naken. Derfor skjer møtene nå foran en glassvegg.

Direktøren på Ila sier at kroppsvisiteringen innføres når det har vært forsøk på å smugle noe inn. Men hverken NRK eller Dagbladet tar hintet og forfølger antydningen.

Direktør Knut Bjarkeid på Ila fengsel benekter at Davud forskjellsbehandles i forhold til andre fanger.

– Vi har dialog med de innsatte rundt mat og forsøker å tilrettelegge dette innen rimelige grenser. Det er slik at noen har en religion og en meny som er anderledes enn den man har i Norge. De er imidlertid i Norge og må til en viss grad tilpasse seg det, sier Bjarkeid.

Han understreker også at Davud får både grønnsaker og fisk som han kan tilbrede på et eget avdelingskjøkken.

Davud har også fått eget kjelesett for å hindre at tilbredningsmidlene har vært i konotakt med svin.

– Hvorfor må han møte advokaten gjennom en glassvegg?

– Normalt vil vi ikke visitere innsatte etter advokatbesøk men hvis det har foregått brudd på reglene med forsøk på innsmugling eller annet så vil vi visitere. Da har den innsatte valget mellom å kunne bli visitert eller å ha besøk bak en glassvegg, sier Bjarkeid.

Davud har nå to advokater, Carl Konow Rieber-Mohn, og Arild Humlen.

Mediene er mikrfonstativ for deres klager på vegne av klienten. Men sunn fornuft tilsier at det vil bli umulig å drive et fengsel hvis slike krav skulle etterkommes.

Davud truer med sultestreik