Nytt

PST-sjef Janne Kristiansen sier Iran har vært aktive overfor små norske firmaer som sliter økonomisk, for å skaffe seg komponenter og teknologi til sitt atomprogram.

Kristiansen kunne blant annet avsløre at Iran har gjort en rekke forsøk på å skaffe utstyr til produksjon av masseødeleggelsesvåpen i Norge.

– Iran har forsøkt flere ganger å skaffe seg produkter som kan utvikle masseødeleggelsesvåpen fra Norge, sier Janne Kristiansen.

Ifølge PST-sjefen skal små firmaer med anstrengt økonomi være et yndet mål for forsøkene.

– Kan være fristende

– PST har hatt flere tilfeller hvor virksomheten har vært rettet mot små firmaer som sliter økonomisk, sier Kristiansen.

– Iran vil skaffe utstyr til produksjon av masseødeleggelsesvåpen i Norge