Nytt

PST-sjef Janne Kristiansen bekrefter overfor VG Nett at hun personlig stanset avtalen om utveksling av personopplysninger mellom USA og Norge.

Det var snakk om to avtaler: en om flypassasjerdata, og en annen om folk som kunne mistenkes for terror. UD kunne bekrefte at den ennå ikke er godkjent av regjeringen, og Kristiansen opplyser at det var hun som satte foten ned.

Samtalene om en slik avtale forløp parallelt med overvåkingen av de tre medlemmene av terrorcellen. USAs ambassadør var bekymret over at PST ikke greide henge med.

Tirsdag kveld bekrefter PST-sjef Janne Kristiansen overfor VG at hun stoppet avtalen om å utlevere norske terrornavn til amerikanerne. Justisminister Knut Storberget erkjenner på sin side at han ikke har full oversikt over hva slags avtaler som er inngått mellom Norge og USA.

– Jeg var klar over at de hadde samtaler om utlevering av informasjon om flypassasjerer. Utover det så må jeg få komme tilbake til spørsmålet ditt, sier Storberget til VG Nett.

VG har ikke noe mer om hvorfor Kristiansen stanset avtalen.

I det hele tatt velger VG som innfallsvinkel at USA har presset Norge til noe som ikke er i Norges interesser. Man ser helt bort fra at det kan være regjeringen og PST som ikke gjør jobben.

Justisminister Knut Storberget virker helt forvirret og vet ikke hvilket ben han skal stå på. Han minner om dukkemannen Amandus som triller og triller.

I det ene øyeblikk forsikrer han at Norge og USA har samme syn på terrorbekjempelse. I det neste er han enig med journalistene Kari Tone Sperstad og Hans Henrik Torgersen når de skriver:

Han (Storberget red.) mener den nedlatende holdningen til PST fra amerikansk side ikke lar seg skjule.

– Jeg har vært kjent med at USA har hatt slike synspunkt på PST som fremgår i dokumentet, og det kommer bare sterkere og sterkere til uttrykk. Men i Norge er det norske myndigheter som bestemmer. Politi, påtalemyndighet, Stortinget og regjeringen.

Hvordan kan man dra den konklusjon at amerikanerne opptrer «nedlatende»? Kun hvis man har en antiamerikansk holdning. Sett fra et saklig synspunkt er amerikanerne oppriktig bekymret for samarbeidet og norsk sikkerhet.

Det er en paradoksal situasjon: Amerikanerne er bekymret for Norge og norsk sikkerhet og norske journalister svarer med å beskylde ambassadøren for å være nedlatende! og på toppen av det hele er justisministeren enig.

Ufrivillig bekrefter VG at ambassadørens observasjoner er helt korrekte: Norge er på etterskudd, svikten er fatal. Man forstår ikke hva som foregår og hva som kreves.

Storberget understreker at «Norge bestemmer» på norsk jord
– Overhodet ikke på kollisjonskurs med USA