Nytt

Aps integreringsutvalg vil onsdag legge frem et forslag om nærmere utredning av et forbud mot ekteskap mellom søskenbarn. Bakgrunnen er klar medisinsk dokumentasjon på 11 ganger høyere risiko for misdannelser.

I et intervju med VG går utvalgets leder Jonas Gahr Støre inn for forbud.

Jonas Gahr Støre sier de vil foreslå et forbud på Arbeiderpartiets landsmøte, både av helsemessige årsaker og som virkemiddel mot tvangsekteskap.

– Vi er helt klare på at med den forskningen som finnes nå, så må dette forbys. Funnene er veldig tunge: dødfødsler, spedbarnsdød, dødsfall i ung alder og en lang rekke sykdommer, sier Støre til VG.

– Men vi mener også at dette kan ha betydning i forhold til tvangsekteskap, sier utenriksministeren.(NTB)

I en kronikk i VG slår barnelege ved Ullevål sykehus, Ingvild Heier, alarm.

Vi som arbeider som barneleger i Oslo ser barn nærmest daglig med sykdommer som med stor grad av sannsynlighet skyldes at deres foreldre er i slekt.

Heier forteller om møtet med mødre som blir bitre når de får vite om den høye risikoen ved søskenbarnekteskap. De er ofte blitt presset av familien til å gifte seg med en fetter.

Derfor har søskenbarnekteskap også relevans for tvangsgifteproblematikken.

Omfanget av søskenbarnekteskap i Norge er beskrevet i en rapport fra Folkehelseinstituttet i 2007. I rapporten har man beregnet at blant førstegenerasjons pakistanere er forekomsten av ekteskap mellom fetter/kusine 43,9 prosent, mens blant etterkommere (2. og 3. generasjons innvandrere fra Pakistan) er forekomsten noe lavere på 35,1 prosent. De andre innvandrergruppene hvor søskenbarnekteskap praktiseres i betydelig grad, er marokkanere (17,3 prosent), tyrkere (17,1 prosent), og irakere (13,0 prosent) (tall for førstegenerasjonsinnvandrere). Forekomsten blant etniske nordmenn er 0,1 prosent. I denne rapporten beskriver man også høyere forekomst av søskenbarnekteskap hos foreldre med lav utdanning, at mor har lavere alder ved første fødsel og at inngiftede mødre har høyere barnetall enn andre.
Barn av nære slektninger har langt høyere risiko for en rekke arvelige sykdommer. I rapporten fra Folkehelseinstituttet fant man økt risiko for både fosterdød, spedbarnsdød og misdannelser hos barn født i søskenbarnekteskap. De fleste genetiske sykdommer vil imidlertid ikke manifestere seg før senere i livet og fanges således ikke opp av medisinsk fødselsregister, som var brukt som kilde her. En fersk studie fra Oslo viste at barn av pakistanske foreldre i slekt hadde hele elleve ganger større risiko for nevrodegenerativ sykdom enn befolkningen for øvrig.
Tall fra Storbritannia i 2005 viste at barn av pakistanske foreldre utgjorde litt over tre prosent av fødselskullene, men de representerte over 30 prosent av barna som led av genetiske sykdommer.

Søskenbarnekteskap bør forbys