Nytt

I et intervju med den italienske nettavisen Il Sussidiario i dag, bekrefter egypteren Abdel Fattah Hasan, en fremtredende representant for Det muslimske brorskapet og tidligere imam i Roma, at hans bevegelse tar til orde for at Mubarak-regimet må avsettes.

I denne samtalen om landets vei videre, er det påfallende i hvilken grad Hasan svarer på en måte som kan falle i god jord hos vestlige personer, selv om glattheten er påtrengende her og der. Man tar seg i å lure på hvorfor journalisten, Pietro Vernizzi, ikke konfronterer Hasan med brorskapets historie og ideologi, forholdet til Hamas eller synet på Israel. En malplassert invitasjon til sammenligning mellom brorskapet og Al Qaeda gir også Hasan muligheten til å gi inntrykk av at brorskapet har en helt annen agenda enn terroristene, selv om skeptikere ville hevde at de etterstreber samme mål med forskjellige midler, og at brorskapet kan peke på Al Qaeda som the bad cop.

Men mon tro om ikke fraværet av en mer kritisk og konfronterende tone fra Vernizzi lokker Hasan litt ut på glattisen likevel, for sistnevnte sier i praksis at det foreligger langsiktige ambisjoner om å innføre sharia, og han identifiserer personer i det sittende regimet som etter hans oppfatning burde straffes.

* * *

Dersom de egyptiske partiene ikke skulle klare å bli enige, mener De at USA kunne spille en meglerrolle?

Det muslimske brorskapet er rede til å anerkjenne USAs rolle som megler mellom de forskjellige egyptiske partene dersom disse ikke kommer til enighet. Det finnes felles interesser mellom forskjellige folk, og hvis noen kommer med en god idé for mitt lands velstand og harmoni, kan jeg virkelig ikke se hvorfor jeg ikke skulle akseptere det. Så hvis USA er i stand til å legge frem forslag med sikte på nasjonal enighet i mitt land, er det overhodet ikke noe problem for oss. Og dette gjelder ikke bare USA, men også Italia og andre europeiske land. Demonisering av andre folk hører ikke til vår kultur, for oss har USA aldri vært den store Satan. Vi kan derimot fordømme handlinger, men aldri personer, langt mindre hele nasjoner.

Er dette deres personlige mening, eller hele Det muslimske brorskapets?

Vårt parti har ett eneste mål og én felles forståelse av det som er i ferd med å skje i Egypt. Det finnes ikke splittelser internt hos oss.

Hvis Det muslimske brorskapet skulle få flertall i Egypt, hva er dere rede til å gi ElBaradei, de kristne og hæren?

(Hasan sukker) Vi vil aldri få flertall i vårt land. I Egypt finnes det 18 politiske partier, og snart vil det bli åtte til. For ikke å snakke om alliansene som går på tvers, både religiøse og sekulære. Det politiske kartet i landet står klart for oss, og vi er klar over at vi ikke kan overdrive i beskrivelsen av vår innflytelse. Ellers gjentar vt det ved enhver anledning: «Vi er ikke, og kommer ikke til å bli, Egypt». Vi er bare en fraksjon blant mange, en av regnbuens farger, en del av vårt kjære folk. Nettopp derfor respekterer vi de andre partiene, muslimer og kristne, religiøse og sekulære. I et velfungerende land bør dessuten ingen kraft ha all makten alene, det er nødvendig å spre den mellom nasjonens forskjellige politiske aktører, i motsetning til det Mubaraks parti har gjort i disse 30 årene.

Er det riktig at imamen ved Al-Azhar har rådet egypterne til ikke å delta i demonstrasjonene?

Ja, i kraft av sin offisielle rolle i landet forsøkte han å roe ned situasjonen. Men han burde samtidig ha rettet en appell til president Mubarak, og be ham om ikke å bruke vold mot demonstrantene, å unngå blodbad, ikke å drepe ubevæpnede, uskyldige mennesker. De som protesterte gikk fredelig ut for å si sin mening på sivilisert vis. Og dermed burde imamen ved Al-Azhar med all respekt ha rettet sin oppfordring om ro til begge parter. Men han rettet den kun mot demonstrantene, som gikk ubevæpnede ut på gaten, og han bad ikke regimet om å forhindre denne massakren.

Hvis Mubarak faller, vil det utløse vendetta i Egypt?

Vårt mål er ikke å jage Mubarak ut av landet. Vi vil bare at han går av, slik at hans fullmakter går videre til visepresident Omar Suleiman. Etter drapene begått av politiet er nemlig demonstrantene ikke lenger rede til å gi Mubarak mer tid. Det er dermed på tide at han trekker seg tilbake fra den politiske scenen. Med Suleiman kan samtlige partier begynne å snakke om neste fase: endringene i konstitusjonen og utnevnelsen av en regjering som kan redde landet, idet man opprettholder rollen til hæren, som har å verne om respekten for konstitusjonen. Hvis Mubarak går av, vil vi tilgi ham, for gitt at han har vært symbol på vårt land i 30 år, ønsker vi ikke å ydmyke ham på slutten av hans liv.

Altså ingen politiske rettssaker?

Nei. De eneste som burde rettsforfølges er de som har utnyttet regimet for å fremme korrupsjonen og forfalske de offisielle informasjonene som gis presidenten. Først og fremst innenriksministeren, som har evakuert gatene og skapt kaos, den tidligere ministeren for turisme, et symbol på korrupsjonen i landet vårt. Hvis domstolene erklærer dem for uskyldige, vil vi akseptere deres kjennelse.

Er Det muslimske brorskapet tilhengere av sharia?

Rent bokstavelig betyr sharia veien, det er veien som fører til sosialt fremskritt og menneskets verdighet. Ikke bare Koranen, men også Evangeliet og Det gamle testamente taler om disse kriteriene. Å snakke om «islamsk sharia» betyr å hevde at «Koranen er den rette religion». Og denne rette religionen legger alltid vekt på folkenes og samfunnenes fremskritt. Under enhver omstendighet er vi tilhengere av en gradvis reform av lovene, ikke plutselige endringer.

Hva sier De om dem som sammenligner dere med Al Qaeda?

Det jeg sa etter den 11. september 2001, da jeg var imam i Roma, under en preken ved Teatro Parioli: «Den som dreper bare ett menneske, dreper hele menneskeheten.» Det muslimske brorskapet er hverken Al Qaeda, Bin Laden eller al-Zawahiri. Hvilket bevises av at Al Qaeda har beskyldt oss for å være degenererte og vise ettergivenhet mot totalitære regimer. Og dette fordi vi etter deres oppfatning heller enn å bekjempe Mubarak med ordets kraft, burde gjøre det med våpen. Bin Laden og al-Zawahiri kommer aldri til å representere oss, slik de ikke representerer det autentiske islam.

Il Sussidiario: Fattah Hasan (Fratelli musulmani): serve un governo di salvezza nazionale.