Justisminister Knut Storberget (Ap) merket folkets misnøye i to viktige verdispørsmål i 2009. Det ene gjaldt forsøket på å innføre en kombinert blasfemi og rasismeparagraf i den norske straffeloven. Det andre gjaldt spørsmålet om å tillate det politisk-religiøse hodeplagget hijab til den norske politiuniformen. Begge forslag møtte bred folkelig motstand og ble skrinlagt da det ble negativ medieoppmerksomhet om dem.

Det gis inntrykk av at en politisk eller byråkratisk elite helst vil besvare viktige verdispørsmål i fred og ro, uten det brysomme folket. Blasfemibestemmelsen ble i all hast utformet og sendt til Stortinget rett før juleferien i 2008. Tidspunktet for fremleggelsen av den aktuelle lovproposisjonen var gunstig, sjansene for at den først ville bli forbigått i stillhet og siden glemt, var stor.

Også spørsmålet om norske domstoler skal bli skueplass for dommernes religiøse og politiske holdninger risikerer samme skjebne. Domstoladministrasjonen har i et lite medieomtalt styrevedtak latt det være opp til den enkelte dommer å bestemme utviklingen selv. Dette til tross for at det var en bred folkelig motstand mot bruk av hijab i politiet for bare et år siden.

De fleste nordmenn har lite kontakt med domstolen i løpet av livet, og dommerne er ikke synlige i det offentlige rom på samme måte som politiet. Spørsmålet om dommernes bekledning er ikke mindre viktig av den grunn. Dersom dommerne kan markere religiøs tilhørighet i sitt arbeid, risikerer nasjonen å miste et helt grunnleggende samfunnsprinsipp som består i å ikke blande sammen lov og religion.

15. juni 2010 spurte stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) om justisministeren ville ta initiativ overfor Stortinget slik at bruk av politiske og religiøse symboler blir forbudt i norske domstoler. Den 25. juni 2010 fikk Stortinget følgende svar fra Storberget:

”Jeg mener det er et tungtveiende hensyn at mest mulig like retningslinjer legges til grunn når det gjelder bruk av religiøse hodeplagg og symboler i politi og domstol. Som kjent er det ikke åpnet for bruk av hijab i politiet. Jeg vil sette meg nøye inn i Domstoladministrasjonens styrevedtak og den nærmere begrunnelsen for dette, for så å legge saken fram for Stortinget på egnet måte.”

Justisministeren har hatt god tid til å lese Domstoladministrasjonens vedtak. Saken er ikke lagt frem for Stortinget som lovet. Når justisministeren ikke gjør som han sier han skal gjøre, er det opp til folket å si i fra.

Støtt underskriftskampanjen Vern om domstolenes nøytralitet.