Pia Kjærsgaard har ytret frykt for demokratiet i Danmark hvis det blir for mange muslimer, men ingenting tyder på at det vil slå til.

Et sådant flertal vil imidlertid ikke indtræffe, så langt Danmarks Statistik kan se ud i fremtiden.

En fremskrivning viser, at der i 2050 vil være 728.000 personer af ikkevestlig herkomst i form af indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere – svarende til 12,1 pct.
Men de vil ikke alle være muslimer. En tredjedel af personerne i kategorien «ikke-vestlig» kommer således i dag fra lande som Indien, Thailand og Kina, der ikke har islam som hovedreligion.
Fortsætter dette, vil andelen, som har rødder i muslimske lande, ryge ned på ca. 8 pct. i 2050.
Fremskrivninger er altid behæftet med en vis usikkerhed, især hvis man ser meget dybt i krystalkuglen, hvorfor Danmarks Statistik heller ikke vil se længere frem end 2050.

Lav fødselsrate
Eksempelvis kan det ske, at de senere års tendens med færre indvandrere fra Mellemøsten og flere fra Asien fortsætter. Så vil andelen af muslimer ikke nå 8 pct.
Beregningerne, som er fra 2009, bygger desuden på, at indvandrerkvinders fødselsrate er som danskes, nemlig 1,9 pr. kvinde, men den er siden faldet til 1,6.
Talsmanden for Islamisk Trossamfund, Imran Shah, kritiserer Pia Kjærsgaard for at tale imod statistikken: »Det er en form for retorik, som i den grad bygger på frygt. Det bliver spændende at se, hvilken bortforklaring, hun har, nu da Danmarks Statistik underminerer hendes kritik.«.

Jyllands-Posten | 29.10.2010 |