Danmarks Statistik har offentliggjort statistikken for 2012:

 

  • Ifølge Danmarks Statistiks senest offentliggjorte årbog over indvandrere fik 12 pct. af de 15-19-årige drenge/mænd med ikke-vestlig baggrund en dom eller en bøde i 2011. For danskere med samme alder og køn var det 6,1 pct. og for indvandrere/efterkommere fra vestlige lande 5,4 pct. De 15-19-årige kvinder/piger ligger i alle grupper under 2 pct.
  • Langt de fleste lovovertrædelser hos indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund drejer sig om færdselsloven (61 pct). Særlove udgør 24 pct. og straffeloven 29 pct. (Tallene overstiger til sammen 100 pct., da nogle er registreret for flere lovovertrædelser på samme tid)
  • Inden for straffeloven drejer cirka hver tredje tilfælde sig om voldskriminalitet (9 pct.point af overtrædelserne).
  • Kriminalitetstypen offentliggøres ikke selvstændigt for aldersgrupper, men en umiddelbar udregning viser, at det er i omegnen af 1 af 100 15-19-årige indvandrerdrenge/-mænd, der har fået en voldsdom ifølge 2011-opgørelsen (9 pct. af 12 pct.). Og 99 af 100 har altså ikke.
  • Ser man på landegrupper, skiller somalierne sig som de eneste ikke-vestlige ud fra hovedfordelingen. Her tegner færdselsloven sig kun for 31. pct. af kriminaliteten, mens hele 48 pct. drejer sig om straffeloven – heraf 12 pct.point vold og 33 pct.point ejendomsforbrydelser (f.eks. indbrud og tyveri).
  • Regnes alle kriminalitetstyper sammen, er kinesere og amerikanere mindre end halvt så kriminelle som danskere, mens der blandt somaliere, libanesere (herunder palæstinensere), marokkanere, tyrkere, pakistanere, eks-jugoslaver og irakere er mere end dobbelt så meget kriminalitet som hos danskere.

Kilde: Danmarks Statistik i ”Indvandrere i Danmark 2012”.

 

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE6272685/6-af-10-er-bange-for-indvandrere-pa-gaden/