Har nasjonalstaten en fremtid innenfor dagens EU-dominerte Europa? Hva når befolkningen krever at politikerne tar politiske avgjørelser som ikke stemmer med hva Brussel ønsker? En slik konflikt er allerede synbar, jfr. Sarkozys kollisjon med Vivian Reding.

Lørdag 16. oktober er det konferanse om nasjonalstatens fremtid i Oslo:

Et økende globaliseringspress gjør at de europeiske nasjonalstatene forvitrer og at politikerne i stadig større utstrekning blir henvist til å administrere utviklingen i stedet for å styre den politisk. Globaliseringen gjør at den nasjonale selvråderetten på alle områder blir uthulet og svekket. Nasjonalstaten som ramme for den individuelle friheten taper mer og mer sin kraft og legitimitet, og det blir vanskeligere å føre en politikk der nasjonale interesser har prioritet.

De fleste europeiske stater har sluttet seg til internasjonale konvensjoner som menneskerettskonvensjonen og til regionale organisasjoner som EU og dermed «bundet seg til masten» uten å kunne regulere «seilføringen» underveis. Stadig flere påpeker at denne kursen fører nasjonene inn i en økonomisk, kulturell og etnisk tvangstrøye.

Flere sider av denne utviklingen blir tatt på konferansen «Nasjonalstaten i Europa: Har den noen framtid?». Konferansen holdes på Håndverkeren i Oslo den 16. oktober og begynner klokka 10.00 med Ottar Brox, Hans Petter Graver, Øystein Rian, Sigurd Skirbekk, Asle Toje, Terje Tvedt og Peter Ørebeck som innledere.

Konferansen arrangeres av Kystalliansen med støtte fra Fritt Ord, Fylkesmållaget Vikværingen, Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo, document.no, Kystpartiet, Oslo Nei til EU, Foreningen Fritt Norden og Ivar Aasen-sambandet.

Kontaktpersoner:

Dag H. Berg: tlf. 90 97 35 39 og Arnt Folgerø: tlf. 97 67 12 58.