Konferanse i Håndverkeren i Oslo lørdag 16. oktober klokka 10.00 om nasjonalstatens framtid i Europa. Konferansen er gratis, og kan være en god opptakt til en diskusjon om nasjonalstaten som vi regner med kommer i forkant av grunnlovsjubileet i 2014 og i tilknytning til menneskerettsutvalgets innstilling om å innlemme menneskerrettsreglene i Grunnloven.

Program:

NASJONALSTATENS FRAMTID I EUROPA

Lørdag 16. oktober 2010 på Håndverkeren i Oslo

Hver innleder er gitt 15-20 min til å presentere sine synspunkt og det er en kort spørsmålsrunde etter hver innledning. På slutten av dagen blir det et samlet plenumsdebatt der innledere og deltagere kan fremme sine betraktninger om temaene for konferansen.

10.00 Fremmøte
10.15 Presentasjon av konferansen
10.30 Nasjonalstaten sin historiske føresetnad ved Øystein Rian
10.55 Om global stedfortredermakt og nasjonalstaten – den sørpolitiske elitens verdensbilder ved Terje Tvedt
11.20 Pause
11.30 Nasjonalstaten under fri arbeidsinnvandring ved Ottar Brox
11.55 Nasjonalstaten som sosialt lim Sigurd Skirbekk
12.20 Pause/lunsj
13.00 Nasjonalstatens framtid ved Asle Toje
13.25 Rettslege utfordringar; overnasjonalitet/nasjonalt styring og demokrati ved Hans Petter Graver
13.50 Nordisk alternativ til nasjonalstaten ved Peter Ørebeck
14.15 Plenumsdebatt
ca 15.00 Slutt

Konferansen arrangeres av Kystalliansen i samarbeid med flere andre organisasjoner og med støtte fra Fritt Ord.

På vegne av arrangementsutvalget
Dag Berg og Arnt Folgerø

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂