Konservative kristne fra Norge og Danmark holder fredag og lørdag seminar i Ryenberget kirke om kristen ekteskapsetikk.

Konservativ kristendom er fordrevet fra den norske kirke, og ikke minst fra mediene. Kristendomsfiendtligheten ytrer seg ved at kristne som opponerer mot det rådende syn systematisk blir fjernet fra støtteordninger. Den som leser Vårt Land kan lese ukentlige eksempler. Det får ikke Vårt Land til å våkne. De kristenkonservative er blitt en målestokk på ytringsfriheten i samfunnet. Det samfunnet som ikke tåler kristne som tar Bibelen på alvor, befinner seg i en krise.

Det betyr ikke at man skal være enig. Det er et sykdomstegn ved det politisk korrekte, at det bak det påståtte mangfoldet finnes et stort enfold.

Fra programmet:

Kristen ekteskapsetikk
– aktuelle utfordringer og nye muligheter

Seminar fredag 03. og lørdag 04. september 2010 i Ryenberget kirke, Oslo.
Fredag:
Kl. 18.30: Åpning av seminaret ved Boe Johannes Hermansen og presentasjon av deltagerne.
Kl. 19.00: Knut Alfsvåg: Skapt til mann og kvinne – ekteskapsloven i et livssynsperspektiv.
Kl. 19.35: Kveldsmat
Kl. 20.20: Nina Karin Monsen: Det konstruerte menneske – i ekteskapslov, barnelov og biolov.
Kl. 21.00: Samtale i plenum
Kl. 21.30: Kveldsbønn

Lørdag:
Kl. 10.00: Åpning av lørdagens sesjon ved Thor Henrik With
Kl. 10.10: Roald Flemestad: Samliv som privatsak
Kl. 10.45: Samtale i plenum
Kl. 11.00: Jon Kvalbein: Eier staten barna? Kristen foreldrerett i dagens samfunn.
Kl. 11.35: Samtale i plenum
Kl. 12.00: Lunch
Kl. 12.50: Jan Bygstad: Statlig vigsel i kirken?
Kl. 13.20: Samtale i plenum
Kl. 13.45: Samtale i grupper
Kl. 14.15: Pause
Kl. 14.30: Maria Fongen: Det kristne familieliv
Kl. 15.05: Panelsamtale: Maria E. Fongen, Øivind Benestad, Katrine Masvie og Thor Henrik With (leder).
Kl. 16.00: Avslutning

Arrangør: For Bibel og bekjennelse (FBB) – i samarbeid med Felleskirkelig nettverk for ekteskapet, Stiftelsen Ja til mor, far og barn og Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark.

Seminaret er åpent for alle interesserte. Pris: 200,- pr. deltaker.

Programmet for seminaret og aktuelt bakgrunnsstoff finner du på organisasjonenes hjemmesider:
FBB: HYPERLINK «http://www.fbb.nu» www.fbb.nu og Stiftelsen Ja til mor, far og barn: HYPERLINK «http://www.morfarbarn.no» www.morfarbarn.no

Knut Alfsvåg: førsteamanuensis, dr. theol ved Misjonshøgskolen, medlem i ledergruppen for Felleskirkelig nettverk for ekteskapet, tidligere misjonsprest i Japan, bosatt i Stavanger
Øivind Benestad: informasjonskonsulent i Åpne Dører, prosjektleder for MorFarbarn.no, medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd, tidligere studentprest i Portugal og Norge for NKSS, bosatt i Kristiansand.
Jan Bygstad: prest i DELK Bergen, formann i lokallaget i FBB Bjørgvin, tidligere prest i DnK, Bergen Domkirke og Landås menighet, formann i sentralstyret i FBB, utgitt flere bøker, bosatt i Bergen.
Roald Flemestad: cand. theol fra MF, dr. theol fra Universitet i Strasbourg, generalvikar i Den nordisk-katolske kirke, tidligere førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høyskole senter, bosatt i Oslo.
Maria Fongen: leder for Oslo katolske bispedømmes Familiesenter, cand.philol., tidligere redaktør for bladet Katolsk Ungdom, mor til ti barn, bosatt i Spydeberg
Jon Kvalbein: pensjonist, tidligere høgskolelektor ved Oslo lærerhøgskole, rektor ved Kvitsund Gymnas og redaktør av tidsskriftet Fast Grunn, bosatt i Oslo.
Katrine Masvie: cand. philol, redaksjonssjef i Lunde Forlag, redaksjonell erfaring fra Credo, Genesis og Luther forlag, trebarnsmor, bosatt i Oslo.
Nina Karin Monsen: filosof, forfatter, statsstipendiat, mottatt Fritt Ords pris 2009, bosatt i Bergen
Thor Henrik With: ass. gen. sekr. i Norges Samemisjon, formann i FBB, tidligere studentprest i NKSS og res. kap i Ålesund, bosatt i Trondheim.

Reisebeskrivelse: Ryenberget kirke har adresse Enebakkveien 152, like ved Ryenkrysset. Offentlig kommunikasjon fra Oslo sentrum: Buss nr 70 til Ryen eller T-bane: linje 1 eller 4 – til Ryen stasjon.

Nærmere informasjon og påmelding: seminarkoordinator Boe Johannes Hermansen, Hovlandgata 2, 1640 Råde, tlf. 69 28 52 26/99 61 28 22, e-mail: HYPERLINK «mailto:boe.johannes.hermansen@online.no» boe.johannes.hermansen@c2i.net Påmeldingsfrist: 30. august.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.