Lars Vilks er på turne i USA og Canada. Torsdag skulle han hatt møte i Philadelphia, men da arrangørene forsto risikoen, fikk de kalde føtter og avlyste. Slikt har en tendens til å spre seg, og også et møte i Ottawa ble avlyst.

Det er ikke minst av økonomiske grunner. Å leie inn sikkerhetsvakter er dyrt.

Et alternativ er å screene menneskene som slipper inn, men det var man åpenbart ikke innstilt på.

Vilks is on a weeklong tour of the United States and Canada, speaking about freedom of expression. He had been scheduled to hold forth at the Union League Thursday, but late Wednesday, the event was abruptly called off.
Craig Snider, a Union League member who was hosting the speaker, said that after he realized the visit would require extraordinary security measures to protect Vilks, his associates, and anyone in attendance, “I voluntarily canceled it. I was not prepared to ask the league to take that kind of risk.”
Instead, he invited members of the local media to interview Vilks at the Rittenhouse.
The artist’s appearance in Ottawa was also called off, but, as of Thursday, stops in Toronto and Boston were still scheduled.

Swedish artist, his Philadelphia speech on freedom canceled by threat, meets with media