Haiti er kjent for sin voodo. Forklaringene som PRIOs Wenche Hauge gir på Haitis problemer, minner om politisk voodoo.

Hauge har nå ved flere anledninger fått utbre sitt syn på Haiti til NRK. Det var Pengefondet og USA som raserte økonomien på 80-tallet, opplyste hun.

Men idag tok hun kaka: USA driver en okkupasjon av Haiti, erklærte Hauge.

Foranledningen var en uttalelse fra Venezuelas diktator Hugo Chavez om at USA sender soldater mens andre land – som Cuba og Venezuela – sender leger og sykepleiersker.

Det var en uttalelse Hauge var helt enig i. USA har sikret seg kontroll over flyplassen og USAids fly fortrenger fly fra Care og andre hjelpeorganisasjoner.

Det Haiti trenger nå er ikke våpen, messet hun, helt uaffisert av lovløsheten som brer seg.

Det var ikke den amerikanske soldater kom for å eliminere. Nei, de er kommet for å reokkupere øya.

Hvor var egentlig de amerikanske soldatene? spurte journalisten. Nei, det kunne heller ikke Hauge forklare.

Den egentlige grunnen til det militære nærværet var strategisk: USA har vært så opptatt av Irak og Afghanistan at det ikke har fått med seg venstredreiningen i Latinamerika. Nå må de ta igjen det forsømte: USA har anlagt sju militærbaser i Colombia i det siste.

– De ekstreme høyrekreftene er igjen i siget i Latinamerika, og de får støtte fra krefter i USA, hevdet Hauge.